2016-08-24 16:49

2016-08-24 16:49

Hunddagiset har stängts

DEGERFORS: Lyckliga svansen bortprioriterat från socialförvaltningens verksamhet

Hunddagiset Lyckliga svansen, som drevs av Dagcenter på Sveagatan, finns inte mer. Det bommades igen i sommar.

Det är inget besparingskrav eller klagomål bakom stängningen av hunddagiset Lyckliga svansen, utan helt enkelt en anpassning.

– Det känns förstås inte roligt att behöva stänga en verksamhet som har uppskattats och fungerat. Men det är inte hundarna eller hundägarna vi ska serva, utan våra omsorgstagare, säger socialchef Ingmar Ångman och fortsätter:

– Det är inte tillräckligt många inom daglig verksamhet som vill ha eller passar för den här typen av uppgifter, det är för få i förhållande till personalinsats. Så för att bli mer effektiva får vi ha verksamheter som passar fler hos oss.

– Men sen är det inget som säger att det inte kan återuppstå i framtiden i någon form, men det vet vi inget om i dagsläget.

Färre intresserade

Enligt Ångman var fler av arbetstagarna intresserade i början, men efter hand har det blivit en mindre grupp på endast ett par personer.

– Det är tråkigt att det blev såhär men vi måste prioritera verksamheter som passar de 31 personer som är på daglig verksamhet. Dessutom har vi fått fler omsorgstagare med autism i verksamheten och behöver använda personalresurserna där, berättar Ångman.

Olika verksamheter

Exakt vad alla som jobbat med hundarna nu jobbar vet han inte, men han har inte hört att någon mått dåligt på grund av omplaceringen.

De verksamheter man bland annat har kvar är en utegrupp, som sommartid jobbar med gräsklippning och annat, Fixartjänst, en grupp som man hittar praktik på vanliga arbetsplatser till där handledarna jobbar med att stötta dem, musikverksamhet och dessutom en tidning man gör.

– Sen har vi mer upplevelseinriktad verksamhet för de med svårare funktionshinder som kanske inte klarar så stora arbetsuppgifter. Där gör man saker gemensamt men inte direkt så utåtriktat, säger Ångman.

Hundar i vården

I och med att hunddagiset lagts ned så försvann också besöken med hundar på särskilt boende som finns i närheten, då gamla fick träffa hundar och klappa om dem då de togs med in på Letälvsgården.

– Det är synd. Även verksamheten med vårdhundar har försvunnit, fast det var ju mer inriktat på rehabilitering och besök av dem gjordes inte bara på särskilda boenden. En hund slutade då hundföraren fick ett annat jobb och för den andra hundförarens hund har det blivit dags för pension, säger Ångman och tillägger:

– Vi måste få in en ny hund för uppdraget, men det krävs mycket speciell utbildning av hundar och hundförare just vad gäller vårdhund. Men vi håller på och jobbar på det, säger Ångman.

Hundrastgård

Hunddagiset startades för ganska exakt tre år sedan. Något år tidigare kom ett medborgarförslag om en hundrastgård.

Hundrastgården byggdes så småningom och stod klar kring jul 2015, utanför hunddagiset. Vi kan upplysningsvis berätta att den byggdes inte enbart för dagiset, utan rastgården är öppen för allmänhetens hundar.

Det är inget besparingskrav eller klagomål bakom stängningen av hunddagiset Lyckliga svansen, utan helt enkelt en anpassning.

– Det känns förstås inte roligt att behöva stänga en verksamhet som har uppskattats och fungerat. Men det är inte hundarna eller hundägarna vi ska serva, utan våra omsorgstagare, säger socialchef Ingmar Ångman och fortsätter:

– Det är inte tillräckligt många inom daglig verksamhet som vill ha eller passar för den här typen av uppgifter, det är för få i förhållande till personalinsats. Så för att bli mer effektiva får vi ha verksamheter som passar fler hos oss.

– Men sen är det inget som säger att det inte kan återuppstå i framtiden i någon form, men det vet vi inget om i dagsläget.

Färre intresserade

Enligt Ångman var fler av arbetstagarna intresserade i början, men efter hand har det blivit en mindre grupp på endast ett par personer.

– Det är tråkigt att det blev såhär men vi måste prioritera verksamheter som passar de 31 personer som är på daglig verksamhet. Dessutom har vi fått fler omsorgstagare med autism i verksamheten och behöver använda personalresurserna där, berättar Ångman.

Olika verksamheter

Exakt vad alla som jobbat med hundarna nu jobbar vet han inte, men han har inte hört att någon mått dåligt på grund av omplaceringen.

De verksamheter man bland annat har kvar är en utegrupp, som sommartid jobbar med gräsklippning och annat, Fixartjänst, en grupp som man hittar praktik på vanliga arbetsplatser till där handledarna jobbar med att stötta dem, musikverksamhet och dessutom en tidning man gör.

– Sen har vi mer upplevelseinriktad verksamhet för de med svårare funktionshinder som kanske inte klarar så stora arbetsuppgifter. Där gör man saker gemensamt men inte direkt så utåtriktat, säger Ångman.

Hundar i vården

I och med att hunddagiset lagts ned så försvann också besöken med hundar på särskilt boende som finns i närheten, då gamla fick träffa hundar och klappa om dem då de togs med in på Letälvsgården.

– Det är synd. Även verksamheten med vårdhundar har försvunnit, fast det var ju mer inriktat på rehabilitering och besök av dem gjordes inte bara på särskilda boenden. En hund slutade då hundföraren fick ett annat jobb och för den andra hundförarens hund har det blivit dags för pension, säger Ångman och tillägger:

– Vi måste få in en ny hund för uppdraget, men det krävs mycket speciell utbildning av hundar och hundförare just vad gäller vårdhund. Men vi håller på och jobbar på det, säger Ångman.

Hundrastgård

Hunddagiset startades för ganska exakt tre år sedan. Något år tidigare kom ett medborgarförslag om en hundrastgård.

Hundrastgården byggdes så småningom och stod klar kring jul 2015, utanför hunddagiset. Vi kan upplysningsvis berätta att den byggdes inte enbart för dagiset, utan rastgården är öppen för allmänhetens hundar.