2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Genomlyser organisationen

DEGERFORS: Inför nästa mandatperiod

Inför nästa mandatperiod ska flera avdelningar och nämnder samt kommunstyrelsens organisation ses över i Degerfors kommun, bland annat på grund av pensionsavgångar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade på senaste mötet hur framtida organisation ska se ut inom en del verksamhetsområden. I punkten bakades även näringslivsavdelningen in, där man sedan näringslivschefen pensionerades har en tillförordnad på posten.

Inom de närmaste åren går även servicechefen i pension, varför man nu ska se över vilken lösning som är bäst. Är det att behålla servicenämnden och dess förvaltning, eller att överföra dess verksamheter till andra nämnder, framför allt kommunstyrelsen.

Utreds vidare

– Men då kan inte miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet kvarstå som den är nu, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V). Orsaken är att en del av verksamheten till viss del innebär myndighetsutövning gentemot servicenämndens verksamhet.

För- och nackdelar ska utredas vidare.

Det ska även de olika alternativen till lösning för näringslivsavdelningen, huruvida den ska vara kvar som egen avdelning, eller lyda under kansliavdelningen. Vidare om tjänsterna som näringslivschef, projektsekreterare, entreprenörsutvecklare och samordnare för finskt förvaltningsområde ska bibehållas eller ändras.

– Det kan finnas anledningar till justeringar, men framför allt att få en helhetssyn på det, säger Pedersen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade på senaste mötet hur framtida organisation ska se ut inom en del verksamhetsområden. I punkten bakades även näringslivsavdelningen in, där man sedan näringslivschefen pensionerades har en tillförordnad på posten.

Inom de närmaste åren går även servicechefen i pension, varför man nu ska se över vilken lösning som är bäst. Är det att behålla servicenämnden och dess förvaltning, eller att överföra dess verksamheter till andra nämnder, framför allt kommunstyrelsen.

Utreds vidare

– Men då kan inte miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet kvarstå som den är nu, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V). Orsaken är att en del av verksamheten till viss del innebär myndighetsutövning gentemot servicenämndens verksamhet.

För- och nackdelar ska utredas vidare.

Det ska även de olika alternativen till lösning för näringslivsavdelningen, huruvida den ska vara kvar som egen avdelning, eller lyda under kansliavdelningen. Vidare om tjänsterna som näringslivschef, projektsekreterare, entreprenörsutvecklare och samordnare för finskt förvaltningsområde ska bibehållas eller ändras.

– Det kan finnas anledningar till justeringar, men framför allt att få en helhetssyn på det, säger Pedersen.