2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Föreslår anta förslag till ny översiktsplan

DEGERFORS: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Efter en lång process kan kanske en ny ÖP snart klubbas igenom. Men bilagan om landsbygdsutveckling föreslår man plockas ut som ett tematiskt tillägg till planen.

Den befintliga översiktsplanen, ÖP, i Degerfors är från 1990. Förslag till ny översiktsplan, ÖP, om allt från bebyggelse- och trafikstruktur till näringsliv och skyddade områden, gjordes inför förra valet tillsammans med Karlskoga. Då det blev maktskifte i Degerfors, så valde kommunerna att gå vidare med egna planer.

Efter att ha varit ute på samråd till myndigheter och organisationer och ställts ut såväl på bibliotek som på kommunens hemsida i mer än ett år, så revideras det nya planförslaget och ställdes ut på nytt under våren.

Nyligen var det uppe till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott, som föreslår kommunstyrelsen att planen antas.

Omarbetat

En hel del från det tidigare gemensamma arbetet med planen togs med i det nya förslaget, annat omarbetades och uppdaterades.

– Susanna (stadsarkitekten, reds. anm.) och jag satt i förra veckan och gick igenom formuleringar och ändrade logiska saker så att det stämmer, som att den nybyggda pannan för fjärrvärme inte håller på att tas i drift, den är redan i drift, berättar kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V).

Även andra formuleringar gick man igenom, så att det blir enhetligt.

– Det bör stå på samma sätt om det är återkommande saker, som att ett sätt att lösa trafikfrågan kan vara omledning eller att man bygger en förbifart, då bör det stå båda alternativen på alla ställen, inte bara det ena eller det andra. S var inte emot det, men vill se det i text varför vi tar upp det i kommunstyrelsen för beslut.

Bilagan om landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås utgå ur planen och i stället bli ett tematiskt tillägg till den.

Den befintliga översiktsplanen, ÖP, i Degerfors är från 1990. Förslag till ny översiktsplan, ÖP, om allt från bebyggelse- och trafikstruktur till näringsliv och skyddade områden, gjordes inför förra valet tillsammans med Karlskoga. Då det blev maktskifte i Degerfors, så valde kommunerna att gå vidare med egna planer.

Efter att ha varit ute på samråd till myndigheter och organisationer och ställts ut såväl på bibliotek som på kommunens hemsida i mer än ett år, så revideras det nya planförslaget och ställdes ut på nytt under våren.

Nyligen var det uppe till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott, som föreslår kommunstyrelsen att planen antas.

Omarbetat

En hel del från det tidigare gemensamma arbetet med planen togs med i det nya förslaget, annat omarbetades och uppdaterades.

– Susanna (stadsarkitekten, reds. anm.) och jag satt i förra veckan och gick igenom formuleringar och ändrade logiska saker så att det stämmer, som att den nybyggda pannan för fjärrvärme inte håller på att tas i drift, den är redan i drift, berättar kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V).

Även andra formuleringar gick man igenom, så att det blir enhetligt.

– Det bör stå på samma sätt om det är återkommande saker, som att ett sätt att lösa trafikfrågan kan vara omledning eller att man bygger en förbifart, då bör det stå båda alternativen på alla ställen, inte bara det ena eller det andra. S var inte emot det, men vill se det i text varför vi tar upp det i kommunstyrelsen för beslut.

Bilagan om landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås utgå ur planen och i stället bli ett tematiskt tillägg till den.