2016-08-24 13:52

2016-08-24 13:52

Bygger och renoverar för framtiden

BOSTAD: Karlskogahem satsar på nybyggnation och renovering

Under första kvartalet 2017 ska Karlskogahem bygga fastigheter vid Loviselund. Sedan ska de renovera en stor fastigheter i centrum och bygga en ny gruppbostad.

Som tidningen tidigare skrivit ska Karlskogahem bygga nya lägenheter vid Loviselund.

– Vi räknar med en byggstart under första delen av nästa år. Kommunen håller på att titta på detaljplanen och det arbetet pågår för fullt nu. Man räknar med att detaljplanen ska vara klar och fastställd i oktober.

Blir punkthus

Detaljplanen är utformad så att den kommer att tillåta en viss typ av byggnation.

Det handlar om så kallade punkthus, hus med en trappuppgång mitt i och lägenheter runt om och används ofta när det byggs höghus.

– Det kan bli så att det blir en arkitekttävling, där entreprenörerna får lämna in förslag på hus. Upphandlingen räknar vi med ska vara klar i år och sedan tar det några månader innan byggnationen kommer i gång.

Anders Zetterblad räknar med att det ska bli cirka 30 lägenheter i första etappen.

– Sedan kanske området tillåter fler hus. Men de boende kommer att få väldigt nära till skolgärdet, det är hyfsat centralt och om de är äldre så har de nära till Solbringen.

Totalrenovering

Nästa stora projekt är en renovering av kvarteret i centrum, Bastugatan/Bergsmansgatan.

– Där blir det en totalrenovering. Fastigheten byggdes för 50 år sedan så där byter vi tak, fasader och all inredning i lägenheterna. Det blir nästan ett nytt hus.

Affärslokaler

I fastigheten finns i gatuplan affärslokaler, men de ska inte byggas om.

– Eftersom vi byter alla rörstammar och elinstallationer i fastigheten så påverkas även affärslokalerna, fast i mindre skala.

Han vet inte exakt när renoveringen kommer i gång.

– Det dröjer något år i alla fall. Det handlar om 38 lägenheter så det är en stor ombyggnation.

Från början fanns det planer på att bygga en våning till på fastigheten.

– Det är inte aktuellt längre. Vi tittade på det men vi konstaterade att det blir för dyrt.

Ny gruppbostad

Nästa år kommer Karlskogahem påbörja bygget av en ny gruppbostad där Geologens servicehus fanns i Baggängen.

– Karlskoga kommun har byggt och ganska nyligen invigt en gruppbostad i Sandviken. Nu finns det ett behov för ytterligare en som vi nu ska bygga. Det bygget räknar vi att det ska komma i gång i början av nästa år och det är ett års byggtid så det ska vara klar någon gång tidigt under 2018.

Högt tryck

Anders Zetterblad berättar att de fortfarande har ett högt tryck på lägenheter, men att han hoppas att nybygget vid Loviselund ska lätta på trycket.

– De som flyttar till de nya lägenheterna kanske kommer från villor. Villorna fylls på av personer som tidigare bott i lägenheter och då blir de lediga, så det är som en bostadskedja.

Försiktiga

Samtidigt berättar han att Karlskogahem måste gå försiktigt fram.

– Vi måste vara lite eftertänksamma och känna att marknaden finns där. Vi har en historisk erfarenhet om vi tittar tillbaka så vill vi inte hamna i den situationen som vi hade i Karlskoga med en massa tomma lägenheter.

Positiv utveckling

Han säger att kommunen kanske inte var tillräkligt framsynt när bostadsmarknaden började bli mättat och man stoppade inte i tid. Det misstaget tänker de inte göra om igen.

– Vi har en positiv utveckling i Karlskoga i dag och det är jättebra och då är det viktigt att bostadssidan fungera och att det finns bra bostäder. Men samtidigt måste vi vara försiktiga, säger Anders Zetterblad.

Som tidningen tidigare skrivit ska Karlskogahem bygga nya lägenheter vid Loviselund.

– Vi räknar med en byggstart under första delen av nästa år. Kommunen håller på att titta på detaljplanen och det arbetet pågår för fullt nu. Man räknar med att detaljplanen ska vara klar och fastställd i oktober.

Blir punkthus

Detaljplanen är utformad så att den kommer att tillåta en viss typ av byggnation.

Det handlar om så kallade punkthus, hus med en trappuppgång mitt i och lägenheter runt om och används ofta när det byggs höghus.

– Det kan bli så att det blir en arkitekttävling, där entreprenörerna får lämna in förslag på hus. Upphandlingen räknar vi med ska vara klar i år och sedan tar det några månader innan byggnationen kommer i gång.

Anders Zetterblad räknar med att det ska bli cirka 30 lägenheter i första etappen.

– Sedan kanske området tillåter fler hus. Men de boende kommer att få väldigt nära till skolgärdet, det är hyfsat centralt och om de är äldre så har de nära till Solbringen.

Totalrenovering

Nästa stora projekt är en renovering av kvarteret i centrum, Bastugatan/Bergsmansgatan.

– Där blir det en totalrenovering. Fastigheten byggdes för 50 år sedan så där byter vi tak, fasader och all inredning i lägenheterna. Det blir nästan ett nytt hus.

Affärslokaler

I fastigheten finns i gatuplan affärslokaler, men de ska inte byggas om.

– Eftersom vi byter alla rörstammar och elinstallationer i fastigheten så påverkas även affärslokalerna, fast i mindre skala.

Han vet inte exakt när renoveringen kommer i gång.

– Det dröjer något år i alla fall. Det handlar om 38 lägenheter så det är en stor ombyggnation.

Från början fanns det planer på att bygga en våning till på fastigheten.

– Det är inte aktuellt längre. Vi tittade på det men vi konstaterade att det blir för dyrt.

Ny gruppbostad

Nästa år kommer Karlskogahem påbörja bygget av en ny gruppbostad där Geologens servicehus fanns i Baggängen.

– Karlskoga kommun har byggt och ganska nyligen invigt en gruppbostad i Sandviken. Nu finns det ett behov för ytterligare en som vi nu ska bygga. Det bygget räknar vi att det ska komma i gång i början av nästa år och det är ett års byggtid så det ska vara klar någon gång tidigt under 2018.

Högt tryck

Anders Zetterblad berättar att de fortfarande har ett högt tryck på lägenheter, men att han hoppas att nybygget vid Loviselund ska lätta på trycket.

– De som flyttar till de nya lägenheterna kanske kommer från villor. Villorna fylls på av personer som tidigare bott i lägenheter och då blir de lediga, så det är som en bostadskedja.

Försiktiga

Samtidigt berättar han att Karlskogahem måste gå försiktigt fram.

– Vi måste vara lite eftertänksamma och känna att marknaden finns där. Vi har en historisk erfarenhet om vi tittar tillbaka så vill vi inte hamna i den situationen som vi hade i Karlskoga med en massa tomma lägenheter.

Positiv utveckling

Han säger att kommunen kanske inte var tillräkligt framsynt när bostadsmarknaden började bli mättat och man stoppade inte i tid. Det misstaget tänker de inte göra om igen.

– Vi har en positiv utveckling i Karlskoga i dag och det är jättebra och då är det viktigt att bostadssidan fungera och att det finns bra bostäder. Men samtidigt måste vi vara försiktiga, säger Anders Zetterblad.

  • Anders Persson