2016-08-23 17:14

2016-08-23 17:14

Uppluckrad restriktivitet

DEGERFORS

Något mindre restriktivt men ändå återhållsamt. Så kan man sammanfatta revideringen av de tidigare beslutade restriktionerna vid anställningar inom Degerfors kommun.

Beslutet som togs tidigare innebar att alla nyinrättade tjänster skulle godkännas av kommunstyrelsen och alla återbesättningar skulle godkännas av ansvarig nämnd.

Nu föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott en uppluckring, så att utökande av befintlig tjänst eller beslut om nyinrättande av tjänst beslutas av respektive nämnd och att förvaltningschef får ansvara för beslut om återbesättning av tjänster. Allt under förutsättning att det ryms inom budgetram och att återrapportering sker kvartalsvis till kommunstyrelsen.

Det tror man gör en lättare hantering och snabbare beslutsväg.

Beslutet som togs tidigare innebar att alla nyinrättade tjänster skulle godkännas av kommunstyrelsen och alla återbesättningar skulle godkännas av ansvarig nämnd.

Nu föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott en uppluckring, så att utökande av befintlig tjänst eller beslut om nyinrättande av tjänst beslutas av respektive nämnd och att förvaltningschef får ansvara för beslut om återbesättning av tjänster. Allt under förutsättning att det ryms inom budgetram och att återrapportering sker kvartalsvis till kommunstyrelsen.

Det tror man gör en lättare hantering och snabbare beslutsväg.