2016-08-08 06:00

2016-08-08 06:00

Få överklagar detaljplaner i Karlskoga

KARLSKOGA: Studie visar att 5 000 av 10 000 planerade bostäder i Stockholm berördes av överklaganden

Sveriges Byggindustriers siffror visar att nästan hälften av Stockholms ändringar av detaljplaner överklagas och det gör att tilltänkta byggnationer försenas. Men Karlskoga kommunen har inte märkt av de siffrorna.

Sveriges Byggindustrier konstaterar att omfattningen och betydelsen av överklagade detaljplaner för bostadsbyggandet är stor. I ett nyligen framlagt examensarbete på KTH av Gustaf Davidsson framkommer att 5 000 av 10 000 planerade bostäder i Stockholm berördes av överklaganden. Endast en och en halv promille av överklagandena ledde till att planerna upphävdes.

Korrekta bedömningar

– Resultatet är ytterst intressant och säger dels att de bedömningar som myndigheter gör initialt är korrekta, dels att överklagandena både försenar och fördyrar byggandet. Detta visar på vikten av att se över processen kring överklagande, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Högutbildade överklagar

– Studien visar tydligt att möjligheten att överklaga används i större utsträckning av grupperna äldre, hög utbildning, hög köpkraft och födda i Sverige. Tyvärr visar den även att dessa grupper har mycket liten insikt i vad de kan påverka. Överklagandet görs för att förhindra eller fördröja byggande i ens närhet, vilket är beklagligt med tanke på den situation som nu råder på bostadsmarknaden, avslutar Björn Wellhagen.

Få problem

Hans Bohlin, plansekreterare på Mark - och planeringsavdelningen inom Karlskoga kommun kan inte se att det problemet finns i Karlskoga.

– Vi har i och för sig ett ärende nu som är på väg upp i miljödomstolen i Vänersborg och det handlar om planen över den rivna delen av Karlsbergskolan. Det är den första som gått vidare till miljödomstolen och den planen har försenats. Under åren har några detaljplaner överklagats, men stoppats redan vid länsstyrelsen.

Det fanns ett fall på 90-talet då en plan överklagades och kommunen fick fel.

– Men det var fel från oss och det rättades till. Annars vet jag inte att vi haft något fall.

Han berättar att första instansen är länsstyrelsen. Nästa steg är miljödomstolen.

– Jag har jobbat här i 30 år och vid några tillfällen har en detaljplan överklagats, men inte i något större antal.

Han berättar hur Karlskoga kommun jobbar fram ett förslag på en detaljplan.

– Det är viktigt att alla berörda är med i processen redan från början. Många blir besvikna om vi kommer med en plan som de inte fått varit med och ge sina synpunkter på. Det har vi gjort ganska bra här, tycker jag. Tror mer att det där är ett storstadsproblem.

Byggen försenas

Problemet enligt utredningen är att planerade byggen förenas.

– Visst, det är många som tycker och många kanske tycker men säger inget och det händer att vi går in och ändrar något i en plan. De som bor inom planen kanske vet saker som vi inte känner till och då ändrar vi på det. Det är det som dialogerna går ut på. Men det är sällan att det är så allvarligt att de går vidare.

Första steget för en detaljplan är en samrådsträff där sakägare får komma till tals.

– Där brukar vi lösa alla problem, säger det Hans Bohlin.

Sveriges Byggindustrier konstaterar att omfattningen och betydelsen av överklagade detaljplaner för bostadsbyggandet är stor. I ett nyligen framlagt examensarbete på KTH av Gustaf Davidsson framkommer att 5 000 av 10 000 planerade bostäder i Stockholm berördes av överklaganden. Endast en och en halv promille av överklagandena ledde till att planerna upphävdes.

Korrekta bedömningar

– Resultatet är ytterst intressant och säger dels att de bedömningar som myndigheter gör initialt är korrekta, dels att överklagandena både försenar och fördyrar byggandet. Detta visar på vikten av att se över processen kring överklagande, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Högutbildade överklagar

– Studien visar tydligt att möjligheten att överklaga används i större utsträckning av grupperna äldre, hög utbildning, hög köpkraft och födda i Sverige. Tyvärr visar den även att dessa grupper har mycket liten insikt i vad de kan påverka. Överklagandet görs för att förhindra eller fördröja byggande i ens närhet, vilket är beklagligt med tanke på den situation som nu råder på bostadsmarknaden, avslutar Björn Wellhagen.

Få problem

Hans Bohlin, plansekreterare på Mark - och planeringsavdelningen inom Karlskoga kommun kan inte se att det problemet finns i Karlskoga.

– Vi har i och för sig ett ärende nu som är på väg upp i miljödomstolen i Vänersborg och det handlar om planen över den rivna delen av Karlsbergskolan. Det är den första som gått vidare till miljödomstolen och den planen har försenats. Under åren har några detaljplaner överklagats, men stoppats redan vid länsstyrelsen.

Det fanns ett fall på 90-talet då en plan överklagades och kommunen fick fel.

– Men det var fel från oss och det rättades till. Annars vet jag inte att vi haft något fall.

Han berättar att första instansen är länsstyrelsen. Nästa steg är miljödomstolen.

– Jag har jobbat här i 30 år och vid några tillfällen har en detaljplan överklagats, men inte i något större antal.

Han berättar hur Karlskoga kommun jobbar fram ett förslag på en detaljplan.

– Det är viktigt att alla berörda är med i processen redan från början. Många blir besvikna om vi kommer med en plan som de inte fått varit med och ge sina synpunkter på. Det har vi gjort ganska bra här, tycker jag. Tror mer att det där är ett storstadsproblem.

Byggen försenas

Problemet enligt utredningen är att planerade byggen förenas.

– Visst, det är många som tycker och många kanske tycker men säger inget och det händer att vi går in och ändrar något i en plan. De som bor inom planen kanske vet saker som vi inte känner till och då ändrar vi på det. Det är det som dialogerna går ut på. Men det är sällan att det är så allvarligt att de går vidare.

Första steget för en detaljplan är en samrådsträff där sakägare får komma till tals.

– Där brukar vi lösa alla problem, säger det Hans Bohlin.

  • Anders Persson