2016-08-06 06:00

2016-08-06 06:00

Utreder bästa källsorteringen

KARLSKOGA: Kommunen har nya återvinningsmål

Nu kan sortering av avfall i hushållen förändras. Kommunen vill förbättra avfallshanteringen i Karlskoga och ska därför utreda om vilket system som passar bäst.

Avfallsgrupp Östra Värmland har kommit fram till nya mål i en avfallsplan.

Avfallsgrupp Östra Värmland består av kommunerna Karlskoga, Storfors, Kristinehamn, Filipstad, Degerfors, Lidköping, Mariestad och Gullspång, samt kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, som omfattar kommunerna Skövde, Töreboda, Skara, Hjo, Falköping, Tibro och Karlsborg.

Ingen restprodukt

Deras långsiktiga mål är att lyckas återvinna och ta tillvara på alla näringsämnen i avfallet och att inte lämna någon som helst restprodukt. Man hoppas på att målet ska vara uppnått om tio år.

Varje kommun inom gruppen har också lokala mål om hur hanteringen av avfall ska se ut för att mängden reduceras och hur den bättre kan användas som en resurs. Karlskoga Kommun har därför nyligen lagt fram en plan som vill nås år 2019.

Olika system

Högsta prioritet är att förebygga möjligheten att kunna lämna saker till återbruk på återvinningscentralen.

– Det finns flera olika sätt. Optisk sortering innebär att man lägger matavfallet i en påse med en specifik färg. På så sätt kan samla alla soppåsar i samma behållare eller nedkast. Matavfallet kan sedan sorteras ut på en sorteringsanläggning. säger Andreas Eriksson från Karlskoga Kommun och fortsätter;

Fler alternativ

– Man kan också införa större överföringssystem där varje hushåll får olika fack att själva sortera sitt avfall i. Kvartersnära återvinning används också på vissa ställen. Då har varje kvarter en egen återvinningsstation. Sedan kan man också införa viktbaserad återvinning där varje hushåll får betala för vikten.

Utredning

Kommunen ska inleda en utredning om vilket system som ska passa bäst i hushållen. De ska också ta fram en handlingsplan hur man ska jobba med nedskräpningen samt vidare samordna och delta i skräpplockardagarna.

Källsortering

Man ska också försöka hitta en lösning på hur man minskar andelen förpackningar, tidningar och matavfall i de gröna tunnorna. Till exempel vill kommunen ta fram förslag om system på källsortering i publika miljöer och införa källsortering av textil.

Avfallsgrupp Östra Värmland har kommit fram till nya mål i en avfallsplan.

Avfallsgrupp Östra Värmland består av kommunerna Karlskoga, Storfors, Kristinehamn, Filipstad, Degerfors, Lidköping, Mariestad och Gullspång, samt kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, som omfattar kommunerna Skövde, Töreboda, Skara, Hjo, Falköping, Tibro och Karlsborg.

Ingen restprodukt

Deras långsiktiga mål är att lyckas återvinna och ta tillvara på alla näringsämnen i avfallet och att inte lämna någon som helst restprodukt. Man hoppas på att målet ska vara uppnått om tio år.

Varje kommun inom gruppen har också lokala mål om hur hanteringen av avfall ska se ut för att mängden reduceras och hur den bättre kan användas som en resurs. Karlskoga Kommun har därför nyligen lagt fram en plan som vill nås år 2019.

Olika system

Högsta prioritet är att förebygga möjligheten att kunna lämna saker till återbruk på återvinningscentralen.

– Det finns flera olika sätt. Optisk sortering innebär att man lägger matavfallet i en påse med en specifik färg. På så sätt kan samla alla soppåsar i samma behållare eller nedkast. Matavfallet kan sedan sorteras ut på en sorteringsanläggning. säger Andreas Eriksson från Karlskoga Kommun och fortsätter;

Fler alternativ

– Man kan också införa större överföringssystem där varje hushåll får olika fack att själva sortera sitt avfall i. Kvartersnära återvinning används också på vissa ställen. Då har varje kvarter en egen återvinningsstation. Sedan kan man också införa viktbaserad återvinning där varje hushåll får betala för vikten.

Utredning

Kommunen ska inleda en utredning om vilket system som ska passa bäst i hushållen. De ska också ta fram en handlingsplan hur man ska jobba med nedskräpningen samt vidare samordna och delta i skräpplockardagarna.

Källsortering

Man ska också försöka hitta en lösning på hur man minskar andelen förpackningar, tidningar och matavfall i de gröna tunnorna. Till exempel vill kommunen ta fram förslag om system på källsortering i publika miljöer och införa källsortering av textil.

  • Erik Lundh