2016-08-06 06:00

2016-08-06 06:00

Busslinjen ska bort

KARLSKOGA: Folkhögskolan och idrottsgymnasiumet är kritiska till nya omläggningen med busstrafiken.

Elever och personal på Karlskoga folkhögskola och Karlskoga idrottsgymnasium är negativa till att Länstrafiken flyttat på bussturer.

Tidigare gick linje 4 förbi skolan. Från och med den 14 augusti är den linjen indragen så närmsta bussen går vid Degerforsvägen.

Anna Heinemann är rektor på Karlskoga idrottsgymnasium.

– Det är både våra elever, men även folkhögskolans elever som blir drabbade av det.

I maj kallades alla rektorer från gymnasierna i Karlskoga/Degerfors till ett möte med Länstrafiken då de berättade om de nya tidtabellerna.

Redan taget

– Men då var beslutet redan taget så det spelade ingen roll vad vi sa. Men jag framförde mina önskemål om att vi vill ha kvar bussturen.

Hon berättar att det är många elever som åker den turen.

– Men de menar på att det inte är nog många som åker, något jag kan tycka är konstigt då elever från båda skolorna åker den linjen.

Det hon tycker är att skolorna skulle ha fått sagt sitt innan de tagit beslutet.

– Sedan vet jag inte hur mycket det har hjälpt.

Elaine Lindblom, rektor på Karlskoga folkhögskola är kritisk och ska skriva ihop ett formellt brev till Länstrafiken.

– Vi är beroende av att det faktiskt finns en busslinje till våra studerande. Vi har ändå 40-50 elever som åker buss varje dag.

Brevet ska skrivas ihop med Karlskoga idrottsgymnasium.

– Vi ska markera att vi inte tycker det här är en bra förändring och ingen fördel för lokaltrafiken i Karlskoga. De slår på stora trumman att det blir fler avgångar mellan städerna, men det drabbar lokaltrafiken, säger Elaine Lindblom.

Omfattande dialog

Mats Gunnarsson, MP, är regionsråd i Region Örebro län som är Länstrafikens huvudman.

– Det är alltid tråkigt att höra att folk inte är nöjda, men det är något vi räknat med. Oftast vänjer sig folk ganska fort. Det märks om man pratar med dem senare och då är det inte så illa.

Han berättar att det förts en omfattande dialog med Karlskoga kommun.

– Det är en svår avvägning hur bussarna ska gå. Här valde man att flytta upp busslinjen till Degerfors vägen och räknar då med att fler kommer åka med den bussen, säger Mats Gunnarsson.

Tidigare gick linje 4 förbi skolan. Från och med den 14 augusti är den linjen indragen så närmsta bussen går vid Degerforsvägen.

Anna Heinemann är rektor på Karlskoga idrottsgymnasium.

– Det är både våra elever, men även folkhögskolans elever som blir drabbade av det.

I maj kallades alla rektorer från gymnasierna i Karlskoga/Degerfors till ett möte med Länstrafiken då de berättade om de nya tidtabellerna.

Redan taget

– Men då var beslutet redan taget så det spelade ingen roll vad vi sa. Men jag framförde mina önskemål om att vi vill ha kvar bussturen.

Hon berättar att det är många elever som åker den turen.

– Men de menar på att det inte är nog många som åker, något jag kan tycka är konstigt då elever från båda skolorna åker den linjen.

Det hon tycker är att skolorna skulle ha fått sagt sitt innan de tagit beslutet.

– Sedan vet jag inte hur mycket det har hjälpt.

Elaine Lindblom, rektor på Karlskoga folkhögskola är kritisk och ska skriva ihop ett formellt brev till Länstrafiken.

– Vi är beroende av att det faktiskt finns en busslinje till våra studerande. Vi har ändå 40-50 elever som åker buss varje dag.

Brevet ska skrivas ihop med Karlskoga idrottsgymnasium.

– Vi ska markera att vi inte tycker det här är en bra förändring och ingen fördel för lokaltrafiken i Karlskoga. De slår på stora trumman att det blir fler avgångar mellan städerna, men det drabbar lokaltrafiken, säger Elaine Lindblom.

Omfattande dialog

Mats Gunnarsson, MP, är regionsråd i Region Örebro län som är Länstrafikens huvudman.

– Det är alltid tråkigt att höra att folk inte är nöjda, men det är något vi räknat med. Oftast vänjer sig folk ganska fort. Det märks om man pratar med dem senare och då är det inte så illa.

Han berättar att det förts en omfattande dialog med Karlskoga kommun.

– Det är en svår avvägning hur bussarna ska gå. Här valde man att flytta upp busslinjen till Degerfors vägen och räknar då med att fler kommer åka med den bussen, säger Mats Gunnarsson.

  • Anders Persson