2016-08-02 13:15

2016-08-02 13:15

Spritdömd får tillbaka egendom

KARLSKOGA

En 30-årig Karlskogabo som dömts för narkotikabrott och olaga sprittillverkning fick tidigare i år sin egendom tagen i anspråk på begäran av Skatteverket som betalningssäkring med anledning av brottet.

I fredags begärde Skatteverket att beslutet om betalningssäkring skulle hävas, då Kronofogdemyndigheten hade utmätt säkrade tillgångar motsvarande 636 370 kr och inga ytterligare tillgångar fanns kvar.

Förvaltningsrätten i Falun valde då att omedelbart häva beslutet om betalningssäkring.

I fredags begärde Skatteverket att beslutet om betalningssäkring skulle hävas, då Kronofogdemyndigheten hade utmätt säkrade tillgångar motsvarande 636 370 kr och inga ytterligare tillgångar fanns kvar.

Förvaltningsrätten i Falun valde då att omedelbart häva beslutet om betalningssäkring.