2016-07-28 16:39

2016-07-28 16:39

Beklagar att hjälpen tog tid

KARLSKOGA: Zitius VD ger svar på stadsnätsproblemet

Karlskoga stadsnät drabbades av omfattande störningar förra fredagen. Orsaken var att utrustning från Zitius hade gått sönder och blev löst på söndagen, men många kunder hade fortfarande problem med sina tjänster under veckan.

Tidningen kontaktade under onsdagen Gustav Fagerlind, tillförordnad VD på Zitius som är Karlskoga stadsnäts tjänstemäklare, för deras kommentar om driftfelet

Nätet anpassat

Han berättade att de bedriver ett omfattande arbete där de analyserar eventuella situationer som kan drabba kunderna negativt.

– Allt kan dock inte förutses genom trendanalyser, utan bara genom ren övervakning och denna utrustning som gick sönder tillhörde dessvärre denna kategori. Det är dessutom synnerligen ovanligt att den här typen av utrustning går sönder.

Gustav Fagerlind berättade vidare att de bedömt att Karlskogas nätdesign är anpassad för en stad av den storleken, men att Zitius varje år investerar betydande belopp i både kunskap och material för att leverera en bra kundupplevelse i framtiden.

Bra samarbete

Han svarade även att de har ett bra samarbete med Karlskoga Stadsnät och att de tillsammans fångar upp driftstörningar som de sedan upprättar åtgärdsplaner för.

– Vi har fått med oss ett antal försäkringspunkter efter den här driftstörningen som vi kommer arbeta igenom och säkra framåt. Vi beklagar även djupt att felavhjälpningen tog lång tid.

Tidningen kontaktade under onsdagen Gustav Fagerlind, tillförordnad VD på Zitius som är Karlskoga stadsnäts tjänstemäklare, för deras kommentar om driftfelet

Nätet anpassat

Han berättade att de bedriver ett omfattande arbete där de analyserar eventuella situationer som kan drabba kunderna negativt.

– Allt kan dock inte förutses genom trendanalyser, utan bara genom ren övervakning och denna utrustning som gick sönder tillhörde dessvärre denna kategori. Det är dessutom synnerligen ovanligt att den här typen av utrustning går sönder.

Gustav Fagerlind berättade vidare att de bedömt att Karlskogas nätdesign är anpassad för en stad av den storleken, men att Zitius varje år investerar betydande belopp i både kunskap och material för att leverera en bra kundupplevelse i framtiden.

Bra samarbete

Han svarade även att de har ett bra samarbete med Karlskoga Stadsnät och att de tillsammans fångar upp driftstörningar som de sedan upprättar åtgärdsplaner för.

– Vi har fått med oss ett antal försäkringspunkter efter den här driftstörningen som vi kommer arbeta igenom och säkra framåt. Vi beklagar även djupt att felavhjälpningen tog lång tid.

  • Sebastian Norling Rauhala