2016-07-28 06:00

2016-07-28 06:00

Ägarna känner sig motarbetade

DEGERFORS: Vill sälja ett integrationsboende

Tre personer köpte en fastighet på Ramshöjden för att göra om den till ett integrationsboende. De byggde om och renoverade fastigheten, sökte tillstånd av kommunen att driva ett boende och försöker nu sälja fastigheten som ett koncept.

I en annons på nätet står det, ”Ramshöjdens boende är ett hem för er som vill bedriva en verksamhet som lägger tyngdpunkten på kvalité istället för kvantitet”.

Fastigheten är i nuvarande form godkänd av kommunen att driva verksamhet i form av integrationsboende för ensamkommande flyktingbarn, för 4-5 ungdomar.

Elias Kvarnsmyr, en av delägarna, är mycket kritisk och besviken på Degerfors kommun.

– Vi var tre unga människor som satsade allt på ett boende i Degerfors. Vi vill driva något som var bra för samhället. Men på grund av att kommunen motarbetade oss blev det väldigt svårt för oss att driva det här vidare. Det tog längre tid än det ska göra, det tog ett halvår att få det godkänt av kommunen.

Han berättar att de hann renovera upp fastigheten på Ramshöjden och skriva i ordning en IVO-ansökan som är utformad för en verksamhet som ska kunna funka här.

– Vi jobbade med det här i ett år, så det är ett färdigt koncept man får när man köper. Det här är något vi drömt om att göra, men vi har inte startkapitalet längre.

Degerfors kommun säger att radonhalten i fastigheten är för hög, något Elias Kvarnmyr dementerar.

– Vi har satt in ventilation, så den är ordnad. Radonhalten låg först på 1 080 becquerel, nu är den på 90. Gränsen för godkänt ligger på 200 becquerel.

Han berättar att de vill bygge ett hem som var kvalitet, inte kvantitet.

– Det handlade om att vi ville göra något bra för ensamkommande flyktingbarn. Vi ville jobba med det här på ett seriöst sätt och inte som ett vinstdrivande företag. Vi skulle behandla barnen som våra egna barn.

De har haft ett tiotal intressenter som tittat på fastigheten. Men ingen har känts seriös.

– Det har kunnat bli väldigt bra, men kommunen har verkligen motarbetat oss, säger Elias Kvarnsmyr.

I en annons på nätet står det, ”Ramshöjdens boende är ett hem för er som vill bedriva en verksamhet som lägger tyngdpunkten på kvalité istället för kvantitet”.

Fastigheten är i nuvarande form godkänd av kommunen att driva verksamhet i form av integrationsboende för ensamkommande flyktingbarn, för 4-5 ungdomar.

Elias Kvarnsmyr, en av delägarna, är mycket kritisk och besviken på Degerfors kommun.

– Vi var tre unga människor som satsade allt på ett boende i Degerfors. Vi vill driva något som var bra för samhället. Men på grund av att kommunen motarbetade oss blev det väldigt svårt för oss att driva det här vidare. Det tog längre tid än det ska göra, det tog ett halvår att få det godkänt av kommunen.

Han berättar att de hann renovera upp fastigheten på Ramshöjden och skriva i ordning en IVO-ansökan som är utformad för en verksamhet som ska kunna funka här.

– Vi jobbade med det här i ett år, så det är ett färdigt koncept man får när man köper. Det här är något vi drömt om att göra, men vi har inte startkapitalet längre.

Degerfors kommun säger att radonhalten i fastigheten är för hög, något Elias Kvarnmyr dementerar.

– Vi har satt in ventilation, så den är ordnad. Radonhalten låg först på 1 080 becquerel, nu är den på 90. Gränsen för godkänt ligger på 200 becquerel.

Han berättar att de vill bygge ett hem som var kvalitet, inte kvantitet.

– Det handlade om att vi ville göra något bra för ensamkommande flyktingbarn. Vi ville jobba med det här på ett seriöst sätt och inte som ett vinstdrivande företag. Vi skulle behandla barnen som våra egna barn.

De har haft ett tiotal intressenter som tittat på fastigheten. Men ingen har känts seriös.

– Det har kunnat bli väldigt bra, men kommunen har verkligen motarbetat oss, säger Elias Kvarnsmyr.

  • Anders Persson