2016-07-27 20:56

2016-07-27 20:58

Överklagar för andra gången

KARLSKOGA

I april dömdes en 35-årig man till 15 års fängelse för mord sedan han hade kört en kollega sedan ett bråk uppstått dem emellan.

35-åringen överklagade domen till Göta hovrätt som i juni ändrade domen till grov misshandel och grovt vållande till annan död. Straffpåföljden ändrades då till 3,5 års fängelse. Även skadeståndet till offrets anhöriga sänktes, från 469 000 kronor till 200 000 kronor.

Anledningen till att hovrätten ändrade domen berodde på att 35-åringen inte var likgiltig för att kollegan skulle avlida och åkte tillbaka till platsen där han hade kört på honom.

35-åringen överklagar nu även hovrättens dom till Högsta domstolen och nekar till brott. 35-åringen menar att det var en olycka då kollegan hade klivit ut framför bilen. 35-åringen yrkar på att bli frikänd.

35-åringen överklagade domen till Göta hovrätt som i juni ändrade domen till grov misshandel och grovt vållande till annan död. Straffpåföljden ändrades då till 3,5 års fängelse. Även skadeståndet till offrets anhöriga sänktes, från 469 000 kronor till 200 000 kronor.

Anledningen till att hovrätten ändrade domen berodde på att 35-åringen inte var likgiltig för att kollegan skulle avlida och åkte tillbaka till platsen där han hade kört på honom.

35-åringen överklagar nu även hovrättens dom till Högsta domstolen och nekar till brott. 35-åringen menar att det var en olycka då kollegan hade klivit ut framför bilen. 35-åringen yrkar på att bli frikänd.