2016-07-27 16:26

2016-07-27 16:26

Handläggningstider förlängda

KARLSKOGA/DEGERFORS NOTERAT

10-12 veckor lång är handläggningstiderna för närvarande när det gäller vapenlicensansökningar i region Bergslagen. I den regionen ingår Dalarna, Värmland och Örebro län.

– Vi har en gemensam kö i vår region av licensärenden, säger Jessica Ölvestad som är chef för Rättsenheten i Bergslagen. Våra vapenhandläggare tar de äldsta ärendena i kön först för att successivt hantera inkommande ärenden.

Jessica Ölvestad säger vidare att innan semesterperioden låg handläggningstiden på cirka fem veckor men att den tiden inte klarats.

– Vi går ut och berättar om det här för att få ut information till de som ringer och frågar om handläggningstiderna, säger Ölvestad. Då kommer vi att hinna med kön av ärenden. När semesterperioden är över är vårt mål att komma tillbaka till fem veckors handläggningstid.

 

– Vi har en gemensam kö i vår region av licensärenden, säger Jessica Ölvestad som är chef för Rättsenheten i Bergslagen. Våra vapenhandläggare tar de äldsta ärendena i kön först för att successivt hantera inkommande ärenden.

Jessica Ölvestad säger vidare att innan semesterperioden låg handläggningstiden på cirka fem veckor men att den tiden inte klarats.

– Vi går ut och berättar om det här för att få ut information till de som ringer och frågar om handläggningstiderna, säger Ölvestad. Då kommer vi att hinna med kön av ärenden. När semesterperioden är över är vårt mål att komma tillbaka till fem veckors handläggningstid.