2016-07-27 15:01

2016-07-27 15:01

Fler med mjältbrand skickas till Karlskoga

Fler djur med mjältbrand har konstaterats i Östergötland. Nu skickas även de till Konvex i Karlskoga.

Tidigare i månaden slog avfallsanläggningen Konvex, i västra Karlskoga, larm om att mjältbrand-smittan har hittats i 3 döda kor på Omberg i Östergötland. När smittan upptäcktes under en obduktion stängdes avdelningen omedelbart för sanering.

Nya fall

Nu har fler djur från samma område dött och under tisdagskvällen anlände ytterligare kadaver från två nötkreatur till företaget. Skillnaden är att man den här gången redan vet att dödsfallen gäller mjältbrand.

– När man redan känner till smittan har ingen obducering beställts så då följer vi bara våra rutiner vi har. Eftersom vi behandlar alla djur som om de har farliga sjukdomar krävs inga ytterligare åtgärder än det, säger Leo Virta, verkställande direktör vid Konvex AB.

Intensivt arbete

Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA har alla personal på plats i Omberg. De områden där smittade djur har befunnit sig är avspärrade för sanering. Alla djur som gått på samma bete som dessa djur är redan vaccinerade, meddelar Jordbruksverket.

Andra djur

Det görs också ett stort arbete med att vaccinera djur på hela berget som området ligger, enligt Lotta Andersson, ställföreträdande chef på enheten för idisslare och gris. Inkubationstiden för mjältbrand är 1-14 dagar och troligtvis har de djur som nyligen dött, blivit smittade innan vaccinationen.

– De vaccinerades bara för sex dagar sedan, så det är ju innan kroppen har hunnit bygga upp ett immunförsvar, säger Lotta Andersson.

Vet ni vart smittan kommer ifrån?

– Smittspårningen pågår just nu för fullt men ännu vet vi inget. Det är så att, smittan kommer ofta upp vid grävningar men någon sådan har vi inte hittat. Just nu ser det mörkt ut tyvärr.

Fler fall

Hittills har fem nötkreatur på två olika gårdar på Omberg i Östergötland dött ute på bete och konstaterats döda av mjältbrand. Alla djuren har skickats till Konvex AB. Vid två tillfällen har mjältbrand upptäckts vid obduktion av kadaver inne på Konvexs avfallsanläggning.

Förvandla till bränsle

Företaget jobbar med att processa kadaver till biofoder, fetter och miljövänligt biobränsle. Biobränsle som produceras genom att animaliska restprodukter kallas Biomal och Konvex startade den första Biomal-fabriken i världen i Karlskoga.

Innan upptäckten i Östergötland var det senast registrerade mjältbrandsutbrottet i Sverige år 2013 på en gård i Örebro.

Tidigare i månaden slog avfallsanläggningen Konvex, i västra Karlskoga, larm om att mjältbrand-smittan har hittats i 3 döda kor på Omberg i Östergötland. När smittan upptäcktes under en obduktion stängdes avdelningen omedelbart för sanering.

Nya fall

Nu har fler djur från samma område dött och under tisdagskvällen anlände ytterligare kadaver från två nötkreatur till företaget. Skillnaden är att man den här gången redan vet att dödsfallen gäller mjältbrand.

– När man redan känner till smittan har ingen obducering beställts så då följer vi bara våra rutiner vi har. Eftersom vi behandlar alla djur som om de har farliga sjukdomar krävs inga ytterligare åtgärder än det, säger Leo Virta, verkställande direktör vid Konvex AB.

Intensivt arbete

Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA har alla personal på plats i Omberg. De områden där smittade djur har befunnit sig är avspärrade för sanering. Alla djur som gått på samma bete som dessa djur är redan vaccinerade, meddelar Jordbruksverket.

Andra djur

Det görs också ett stort arbete med att vaccinera djur på hela berget som området ligger, enligt Lotta Andersson, ställföreträdande chef på enheten för idisslare och gris. Inkubationstiden för mjältbrand är 1-14 dagar och troligtvis har de djur som nyligen dött, blivit smittade innan vaccinationen.

– De vaccinerades bara för sex dagar sedan, så det är ju innan kroppen har hunnit bygga upp ett immunförsvar, säger Lotta Andersson.

Vet ni vart smittan kommer ifrån?

– Smittspårningen pågår just nu för fullt men ännu vet vi inget. Det är så att, smittan kommer ofta upp vid grävningar men någon sådan har vi inte hittat. Just nu ser det mörkt ut tyvärr.

Fler fall

Hittills har fem nötkreatur på två olika gårdar på Omberg i Östergötland dött ute på bete och konstaterats döda av mjältbrand. Alla djuren har skickats till Konvex AB. Vid två tillfällen har mjältbrand upptäckts vid obduktion av kadaver inne på Konvexs avfallsanläggning.

Förvandla till bränsle

Företaget jobbar med att processa kadaver till biofoder, fetter och miljövänligt biobränsle. Biobränsle som produceras genom att animaliska restprodukter kallas Biomal och Konvex startade den första Biomal-fabriken i världen i Karlskoga.

Innan upptäckten i Östergötland var det senast registrerade mjältbrandsutbrottet i Sverige år 2013 på en gård i Örebro.

  • Erik Lundh

Detta har hänt

13/7: Tre dödsfall av kor på Omberg i Östergötland undersökts i Karlskoga. I kadaverna hittar man mjältbrandsinfektion. Obduktionsavdelningen stängs ner och saneras. Åtta anställda får antibiotikabehandling i förebyggande syfte.

26/7: Två till dödsfall på gårdarna rapporteras och djuren anländer senare under kvällen till Karlskoga. Denna gång känner man till anledningen och ingen obduktion görs. Avfallsanläggningen följer sina vanliga rutiner.

Källa: