2016-07-21 11:13

2016-07-21 11:14

Bra halvår för Saab

EKONOMI: Signifikant resultatökning för affärsområde Dynamics

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab ökar både försäljningsintäkterna och resultatet första halvåret 2016. Rörelseresultatet för affärsområdet Dynamics är mest signifikant, enligt Saab.

Försäljningsintäkterna ökade med 22 procent till 13,8 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 611 miljoner kronor under perioden januari till juni 2016 jämfört med 367 miljoner samma period föregående år. Rörelsemarginalen ökar till 4,4 procent mot 3,2 procent föregående år.

Långsiktigt mål

Enligt Saab bekräftar halvårsrapporten företagets prognos att försäljningstillväxten för helåret 2016 kommer att ligga i linje med koncernens långsiktiga mål med en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Enligt ett pressmeddelande från Saab har den mest signifikanta förbättringen av rörelseresultatet har skett inom affärsområdet Dynamics, med verksamhet i Karlskoga, till följd av ökade leveranser och en förändrad produktmix.

Bakom försäljningsökningen står främst Gripenprogrammet, övervakningssystemet GlobalEye samt ubåtssystemet A26 men alla affärsområden har ökade försäljningsintäkter under perioden. Rörelsemarginalen förbättras inom alla affärsområden utom för Industrial Products and Services samt Saab Kockums.

Mindre orderingång

Bland de nya kontrakt som Saab tecknat under första halvåret 2016 nämns bland annat ammunition till vapensystemet Carl-Gustaf. Den totala orderingången är dock lägre än förra året, 11,4 miljarder kronor första halvåret 2016 jämfört med 18,9 miljarder samma period 2015.

Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2016 är i linje med halvårsrapporten.

Försäljningsintäkterna ökade med 22 procent till 13,8 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 611 miljoner kronor under perioden januari till juni 2016 jämfört med 367 miljoner samma period föregående år. Rörelsemarginalen ökar till 4,4 procent mot 3,2 procent föregående år.

Långsiktigt mål

Enligt Saab bekräftar halvårsrapporten företagets prognos att försäljningstillväxten för helåret 2016 kommer att ligga i linje med koncernens långsiktiga mål med en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Enligt ett pressmeddelande från Saab har den mest signifikanta förbättringen av rörelseresultatet har skett inom affärsområdet Dynamics, med verksamhet i Karlskoga, till följd av ökade leveranser och en förändrad produktmix.

Bakom försäljningsökningen står främst Gripenprogrammet, övervakningssystemet GlobalEye samt ubåtssystemet A26 men alla affärsområden har ökade försäljningsintäkter under perioden. Rörelsemarginalen förbättras inom alla affärsområden utom för Industrial Products and Services samt Saab Kockums.

Mindre orderingång

Bland de nya kontrakt som Saab tecknat under första halvåret 2016 nämns bland annat ammunition till vapensystemet Carl-Gustaf. Den totala orderingången är dock lägre än förra året, 11,4 miljarder kronor första halvåret 2016 jämfört med 18,9 miljarder samma period 2015.

Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2016 är i linje med halvårsrapporten.