2016-07-19 16:43

2016-07-20 10:53

Tillgängligheten på torget får kritik

KARLSKOGA: Ny lag kan tvinga fram bättre förutsättningar för rörelsehindrade

DHR var en av de organisationer som la fram en remiss om diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Nu har regeringen lagt fram ett nytt lagförslag som kan påverka de flesta restauranger och butiker runt torget.

I januari förra året förstärktes skyddet mot diskriminering genom att bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen som en ny form av diskriminering.

Det innebär att krav nu ställs på bland annat skolor, butiker och restauranger att utföra skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgänglighet till lokalerna som personer utan samma hinder.

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning visar att 280 anmälningar i landet gjordes på grund av bristande tillgänglighet under året lagen trädde i kraft.

Gäller inte alla

Från förbudet finns det dock ett antal undantag. Förbudet gäller till exempel inte privatpersoner eller företag med färre än tio anställda. Det innebär att många mysiga fik, barer och små butiker inte kan anmälas för diskriminering.

Från uppgifter av regeringen visar statistik från år 2013 att det utgör 90 procent av företagen i Sverige inom området varor och tjänster.

Undantaget gäller även på hälso- och sjukvårdens område. Därför innebär det fortfarande stora problem för personer med funktionsnedsättning, inte minst i Karlskoga.

– Det finns ju några som har anpassat i Karlskoga men annars är det väldigt dåligt, säger Anette Fahlin ordförande för DHRs Karlskogaavdelning.

Nytt lagförslag

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Karlskogaavdelningen är stor och har flest medlemmar i Örebro län. Efter remiss från DHR tillsammans med en rad andra intresseorganisationer har det nu kommit ett nytt lagförslag där undantaget vid färre än tio arbetstagare tas bort.

– Det skulle innebära en helt ny kundkrets för dem. Många kommer ju inte dit när de inte har dörröppnare och endast trappor är alternativet, säger Christer Andersson som också kommer från Karlskogaavdelningen.

Bygga om torget

Det har tidigare skrivits om kommunens förslag om att bygga om och försköna torget. Anette och Christers idé är att höja trottoaren runtom och även vid andra gator. Då behövs det nödvändigtvis inte trappor till dörrarna, butiker och restauranger slipper då branta ramper för att rullstolsbundna ska kunna ta sig in.

Enligt boverket ska ramper för personer med funktionsnedsättningar ha en maxlutning på 1:12. Det innebär att om en avsats är 1 decimeter över marken behöver rampen vara 1,2 meter lång.

 

I januari förra året förstärktes skyddet mot diskriminering genom att bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen som en ny form av diskriminering.

Det innebär att krav nu ställs på bland annat skolor, butiker och restauranger att utföra skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgänglighet till lokalerna som personer utan samma hinder.

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning visar att 280 anmälningar i landet gjordes på grund av bristande tillgänglighet under året lagen trädde i kraft.

Gäller inte alla

Från förbudet finns det dock ett antal undantag. Förbudet gäller till exempel inte privatpersoner eller företag med färre än tio anställda. Det innebär att många mysiga fik, barer och små butiker inte kan anmälas för diskriminering.

Från uppgifter av regeringen visar statistik från år 2013 att det utgör 90 procent av företagen i Sverige inom området varor och tjänster.

Undantaget gäller även på hälso- och sjukvårdens område. Därför innebär det fortfarande stora problem för personer med funktionsnedsättning, inte minst i Karlskoga.

– Det finns ju några som har anpassat i Karlskoga men annars är det väldigt dåligt, säger Anette Fahlin ordförande för DHRs Karlskogaavdelning.

Nytt lagförslag

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Karlskogaavdelningen är stor och har flest medlemmar i Örebro län. Efter remiss från DHR tillsammans med en rad andra intresseorganisationer har det nu kommit ett nytt lagförslag där undantaget vid färre än tio arbetstagare tas bort.

– Det skulle innebära en helt ny kundkrets för dem. Många kommer ju inte dit när de inte har dörröppnare och endast trappor är alternativet, säger Christer Andersson som också kommer från Karlskogaavdelningen.

Bygga om torget

Det har tidigare skrivits om kommunens förslag om att bygga om och försköna torget. Anette och Christers idé är att höja trottoaren runtom och även vid andra gator. Då behövs det nödvändigtvis inte trappor till dörrarna, butiker och restauranger slipper då branta ramper för att rullstolsbundna ska kunna ta sig in.

Enligt boverket ska ramper för personer med funktionsnedsättningar ha en maxlutning på 1:12. Det innebär att om en avsats är 1 decimeter över marken behöver rampen vara 1,2 meter lång.

 

  • Erik Lundh