2016-07-11 08:56

2016-07-11 08:56

Smolt för 75 000 kr

KARLSKOGA-DEGERFORS: Har satt ut signalkräftor och gullspångsöring

Möckelns fiskevårdsområdesförening försöker regelbundet förbättra fisket i Möckeln. För inte länge sedan sattes det ut smolt av gullspångsöring i Imälven och Svartälven till ett värde av 75 000 kronor.

– Imälven är restaurerad och bra som reproduktionsplats, säger Sven Gadde, ordförande i Möckelns fiskevårdsområdesförening, som förklaring till utsättningen av decimeterstora smolt i en älv som inte ingår i föreningens vatten.

– Meningen är att öringen ska vandra ned till sjön och på så vis får vi nytta av utsättningen, tillägger Sven Gadde och betonar att föreningen är överens med markägarna.

Sven Gadde berättar att föreningen i fjol satte ut 6 000 signalkräftor och konstaterar att det var i grevens tid.

– Vi hann sätta ut kräftor innan EU-förbudet trädde i kraft för något halvår sedan, konstaterar han och spår att det finns rätt gott om kräftor i föreningens vatten. Och det är Möckeln och en bit upp i Svartälven samt den del av Letälven som går från sjön till kraftstationen.

– Det ser hyggligt ut i Möckeln, säger Gadde och berättar att medlemmarna får fiska kräftor från 5 augusti till 15 oktober.

De stora medlemmarna med fiskerätt är Karlskoga och Degerfors kommuner samt Sveaskog och sen finns det ett antal privatpersoner som köpt tomter som har fiskerättigheter kopplade till marken.

– Vi är också med i ett turistprojekt som innebär att den som köper det här fiskekortet kan fiska i tio sjöar under tio dagar. Projektet startade 1 maj och pågår till 30 september och det är första gången det genomförs, säger Sven Gadde och berättar att kortet, det finns även familjekort, kan köpas på turistbyrån.

Möckeln, Skagern, Ölen, Storbjörken och Lillbjörken är några av de sjöar som ingår i projektet.

– Då släpper vi och några andra fiskevårdsföreningar med våra fiskerättigheter, förtydligar han.

Sven Gadde avslöjar att föreningen i våras hade en del problem med tjuvfiske.

– Det var lite krångel då men vi tryckte upp information på olika språk och sen dess har vi inte hört något. Men visst förekommer tjuvfiske, även om vi gör vårt bästa för att stävja det, tillägger Sven Gadde och berättar att föreningen för detta ändamål anlitar sex till åtta fisketillsyningsmän.

– Imälven är restaurerad och bra som reproduktionsplats, säger Sven Gadde, ordförande i Möckelns fiskevårdsområdesförening, som förklaring till utsättningen av decimeterstora smolt i en älv som inte ingår i föreningens vatten.

– Meningen är att öringen ska vandra ned till sjön och på så vis får vi nytta av utsättningen, tillägger Sven Gadde och betonar att föreningen är överens med markägarna.

Sven Gadde berättar att föreningen i fjol satte ut 6 000 signalkräftor och konstaterar att det var i grevens tid.

– Vi hann sätta ut kräftor innan EU-förbudet trädde i kraft för något halvår sedan, konstaterar han och spår att det finns rätt gott om kräftor i föreningens vatten. Och det är Möckeln och en bit upp i Svartälven samt den del av Letälven som går från sjön till kraftstationen.

– Det ser hyggligt ut i Möckeln, säger Gadde och berättar att medlemmarna får fiska kräftor från 5 augusti till 15 oktober.

De stora medlemmarna med fiskerätt är Karlskoga och Degerfors kommuner samt Sveaskog och sen finns det ett antal privatpersoner som köpt tomter som har fiskerättigheter kopplade till marken.

– Vi är också med i ett turistprojekt som innebär att den som köper det här fiskekortet kan fiska i tio sjöar under tio dagar. Projektet startade 1 maj och pågår till 30 september och det är första gången det genomförs, säger Sven Gadde och berättar att kortet, det finns även familjekort, kan köpas på turistbyrån.

Möckeln, Skagern, Ölen, Storbjörken och Lillbjörken är några av de sjöar som ingår i projektet.

– Då släpper vi och några andra fiskevårdsföreningar med våra fiskerättigheter, förtydligar han.

Sven Gadde avslöjar att föreningen i våras hade en del problem med tjuvfiske.

– Det var lite krångel då men vi tryckte upp information på olika språk och sen dess har vi inte hört något. Men visst förekommer tjuvfiske, även om vi gör vårt bästa för att stävja det, tillägger Sven Gadde och berättar att föreningen för detta ändamål anlitar sex till åtta fisketillsyningsmän.