2016-07-11 15:57

2016-07-11 19:54

Alliansen vill se fler blodgivare

KARLSKOGA: Alliansen vill dra i gång blodgivar-kampanj i länet

Allianspartierna i Örebro läns regionstyrelse begär i en gemensam motion till Regionfullmäktige att få utforma en kampanj för att få fler att lämna blod i länet. Som ett led i kampanjen anmälde oppositionsrådet Ola Karlsson (M) sig för att bli blodgivare.

– Jag har tänkt länge att bli blodgivare, så detta blev en bra anledning att ta tag i det, berättade Ola Karlsson (M) om beslutet.

Tillsammans med allianskollegorna Ewa Sundkvist (KD), Katarina Tolgfors (M), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (L) besökte han Blodcentralen på Karlskoga lasarett för att anmäla sig som blodgivare. Alla fem upplever att behovet av fler blodgivare ökar under sommaren när till exempel de som lämnar kontinuerligt försvinner på semester.

Gemensam motion

På måndagen lämnade man in en gemensam motion till Regionfullmäktige, där de önskar att Regionstyrelsen får i uppdrag att utforma en kampanj för att få fler att lämna blod. De upplever att information om möjligheten att lämna blod inte når ut till alla.

– Blod är en färskvara och går inte heller att framställa på konstgjord väg, berättade Ewa Sundkvist (KD). Det är nog många som inte tänker på det, utan tänker ”det ordnar sig nog ändå utan mig”.

– Om man får förstå att det man lämnar faktiskt kan rädda ett liv och att ”nästa gång kanske jag behöver” så kanske det kan påverka ens beslut, resonerade Torbjörn Ahlin ().

Ola Karlsson (m) resonerade även att man behöver nå ut mer till yngre via sociala medier, eftersom de ofta inte läser papperstidningar.

”Alla blodgrupper behövs”

Efter en snabb kaffepaus gick följet och knackade på dörren utanför Blodcentralen och blev insläppta av Kristina Svensson, biomedicinsk analytiker. Sedan fick Ola Karlsson (m) fylla i en hälsodeklaration och lämna prover för att bli bedömd om han är lämplig som blodgivare.

– Det är en fönsterperiod på fyra veckor innan man blir godkänd och får börja lämna blod, berättade Kristina och tillade att alla blodgrupper behövs och att behovet för nytt blod alltid finns.

De vanligaste frågorna som Kristina stöter gällande blodgivning är om det gör ont och om man kan lämna blod om man går på mediciner. All den informationen finns att få via Ge Blods hemsida och på Blodcentralen.

– Jag har tänkt länge att bli blodgivare, så detta blev en bra anledning att ta tag i det, berättade Ola Karlsson (M) om beslutet.

Tillsammans med allianskollegorna Ewa Sundkvist (KD), Katarina Tolgfors (M), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (L) besökte han Blodcentralen på Karlskoga lasarett för att anmäla sig som blodgivare. Alla fem upplever att behovet av fler blodgivare ökar under sommaren när till exempel de som lämnar kontinuerligt försvinner på semester.

Gemensam motion

På måndagen lämnade man in en gemensam motion till Regionfullmäktige, där de önskar att Regionstyrelsen får i uppdrag att utforma en kampanj för att få fler att lämna blod. De upplever att information om möjligheten att lämna blod inte når ut till alla.

– Blod är en färskvara och går inte heller att framställa på konstgjord väg, berättade Ewa Sundkvist (KD). Det är nog många som inte tänker på det, utan tänker ”det ordnar sig nog ändå utan mig”.

– Om man får förstå att det man lämnar faktiskt kan rädda ett liv och att ”nästa gång kanske jag behöver” så kanske det kan påverka ens beslut, resonerade Torbjörn Ahlin ().

Ola Karlsson (m) resonerade även att man behöver nå ut mer till yngre via sociala medier, eftersom de ofta inte läser papperstidningar.

”Alla blodgrupper behövs”

Efter en snabb kaffepaus gick följet och knackade på dörren utanför Blodcentralen och blev insläppta av Kristina Svensson, biomedicinsk analytiker. Sedan fick Ola Karlsson (m) fylla i en hälsodeklaration och lämna prover för att bli bedömd om han är lämplig som blodgivare.

– Det är en fönsterperiod på fyra veckor innan man blir godkänd och får börja lämna blod, berättade Kristina och tillade att alla blodgrupper behövs och att behovet för nytt blod alltid finns.

De vanligaste frågorna som Kristina stöter gällande blodgivning är om det gör ont och om man kan lämna blod om man går på mediciner. All den informationen finns att få via Ge Blods hemsida och på Blodcentralen.

  • Sebastian Norling Rauhala

Bli blodgivare

De flesta mellan 18 och 60 år som är friska och väger minst 50 kilo kan bli blodgivare (du kan ge blod till minst 65 år). Man kan anmäla sig på geblod.nu eller på sin blodcentral. Man lämnar 4,5 dl blod och det tar tio minuter.

Källa: Geblod.nu