2016-07-08 10:03

2016-07-08 10:03

De flesta ungdomar är nöjda

SAMHÄLLE: Skolavslutningen får ett gott betyg

Nästan alla ungdomar som tyckte till om den drogfria skolavslutningen är nöjda med kvällen. Inför nästa år föreslås dock några åtgärder som ska öka tryggheten.

Årets drogfria skolavslutning på Folkets hus slog rekord med 506 ungdomar som blåste grönt. Några elever från årskurs ett på gymnasiet fråntogs dock alkohol. Av de ungdomar som svarade på frågan om de var nöjda med kvällen svarade 98 procent att de var nöjda.

Bland de åsikter som ungdomarna hade om kvällen så efterfrågas tacobuffé, fler scenakter och fler danstävlingar men överlag så verkar de flesta ha en positiv uppfattning.

Arbetsgruppen bakom evenemanget, där både Karlskoga och Degerfors kommuner samt polisen ingår, har också utvärderat kvällen. De lyfter fram flera förbättringsåtgärder, inte minst på grund av de sexuella ofredandena som ägde rum under skumdiscot.

Inför nästa år föreslås fler poliser och andra vuxna, tydligare ordningsregler och samarbete med tjejjouren. Vidare föreslås rutiner för agerande i det fall att liknande incidenter sker igen.

Arbetsgruppen har också diskuterat om skumdiscot, som ungdomarna tycker är den roligaste punkten i programmet, ska vara kvar.

Dessutom så ska åldersgränsen ses över och möjligtvis begränsas till högstadiet. Likaså kan entrén komma att stängas under kvällen för att undvika spring. Ytterligare en buss kan komma att sättas in vid kvällens slut så att ungdomarna snabbare kan ta sig hem.

På den positiva sidan så ser gruppen att arbetet med evenemanget, så som iordningsställande och städning, fungerade bra.

Årets drogfria skolavslutning på Folkets hus slog rekord med 506 ungdomar som blåste grönt. Några elever från årskurs ett på gymnasiet fråntogs dock alkohol. Av de ungdomar som svarade på frågan om de var nöjda med kvällen svarade 98 procent att de var nöjda.

Bland de åsikter som ungdomarna hade om kvällen så efterfrågas tacobuffé, fler scenakter och fler danstävlingar men överlag så verkar de flesta ha en positiv uppfattning.

Arbetsgruppen bakom evenemanget, där både Karlskoga och Degerfors kommuner samt polisen ingår, har också utvärderat kvällen. De lyfter fram flera förbättringsåtgärder, inte minst på grund av de sexuella ofredandena som ägde rum under skumdiscot.

Inför nästa år föreslås fler poliser och andra vuxna, tydligare ordningsregler och samarbete med tjejjouren. Vidare föreslås rutiner för agerande i det fall att liknande incidenter sker igen.

Arbetsgruppen har också diskuterat om skumdiscot, som ungdomarna tycker är den roligaste punkten i programmet, ska vara kvar.

Dessutom så ska åldersgränsen ses över och möjligtvis begränsas till högstadiet. Likaså kan entrén komma att stängas under kvällen för att undvika spring. Ytterligare en buss kan komma att sättas in vid kvällens slut så att ungdomarna snabbare kan ta sig hem.

På den positiva sidan så ser gruppen att arbetet med evenemanget, så som iordningsställande och städning, fungerade bra.