2016-07-02 18:00

2016-07-02 18:03

Man som väntade på operation avled

KARLSKOGA

En man i 60-årsåldern kom in till Karlskoga lasarett med magsmärtor.

Det konstaterades att han var i behov av en akut operation och han fördes till intensivvårdsavdelningen där han väntade på att en operationssal skulle bli ledig.

Narkosläkaren bedömde dock att hans tillstånd var för dåligt och han fördes i stället till Universitetssjukhuset i Örebro där han opererades senare på kvällen. Nästa dag försämras mannens tillstånd och han avlider på kvällen.

Händelsen, som inträffade i april i år, har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för granskning.

Det konstaterades att han var i behov av en akut operation och han fördes till intensivvårdsavdelningen där han väntade på att en operationssal skulle bli ledig.

Narkosläkaren bedömde dock att hans tillstånd var för dåligt och han fördes i stället till Universitetssjukhuset i Örebro där han opererades senare på kvällen. Nästa dag försämras mannens tillstånd och han avlider på kvällen.

Händelsen, som inträffade i april i år, har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för granskning.