2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Mångårigt jobb har lönat sig

KARLSKOGA: Kvalitetetsprisade Karlskoga lasarett sitter med i panel på Almedalsveckan

Kvalitets- och utvecklingschefen på Karlskoga lasarett Ing-Marie Larsson, åker nästa vecka till Almedalsveckan. Ing-Marie Larsson kommer att sitta med i en panel med forskare från Chalmers och Tillväxtverkets generaldirektör samt Volvos kvalitetschef.

På Karlskoga lasarett har man i många år jobbat med kvalitet och utveckling vilket man prisats för.

– Vi har haft en tydlig strategi och en tydlig vision och patientfokus på att ständigt förbättra oss, säger Ing-Marie Larsson. Vi har också varit tydliga med at vi vill ha cheferna med oss. Hade vi inte haft det, så hade vi inte nått så lång som vi gjort.

Prisades 2012

Det var 2012 som Karlskoga lasarett fick utmärkelsen Svensk kvalitet där motiveringen var at organisationen präglas av ett ledarskap med starkt personligt engagemang för kvalitet och systematiskt kundorienterat förbättringsarbete.

– Det ska bli väldigt intressant att få känna av som händer under Almedalsveckan, säger Ing-Marie Larsson. Jag förväntar mig att få med mig ett axplock av hela veckan och med kvalitetsfrågor i fokus. På Karlskoga lasarett startade vi på 1990-talet med ett strukturerat sätt att jobba för att nå målen. Vi har hela tiden fortsatt att utbilda personalen för att det inte ska bli en dagslända. Karlskoga lasarett är också det enda sjukhuset i Sverige som kommit så här långt. Själv jobbar jag mer än 40 timmar i veckan och det blir även så att tanken kring det här finns med även på fritiden.

USA och Slovenien

Framgång föder framgång och det har så klart även personalen på Karlskoga lasarett fått njuta av.

– Bland annat har vi deltagit i världens största kvalitetskonferens i USA, säger Ing-Marie Larsson. Det var bara vi från Sverige och två andra länder i Europa som var med och vi sågs som exotiska. Vidare har vi varit i Slovenien där vi berättade om hus man förhindrar att patienter får liggsår.

Ingen papperstiger

Karlskoga lasarett har prisats flera gånger och 2014 blev de vinnare Swedish Team Award och Lennart Sandströms Prize. Karlskoga lasarett granskades också genom en fallstudie 2013 som visade att det kvalitetsarbete som görs vid lasarettet inte är någon ”papperstiger”, utan har gjort skillnad.

På Karlskoga lasarett har man i många år jobbat med kvalitet och utveckling vilket man prisats för.

– Vi har haft en tydlig strategi och en tydlig vision och patientfokus på att ständigt förbättra oss, säger Ing-Marie Larsson. Vi har också varit tydliga med at vi vill ha cheferna med oss. Hade vi inte haft det, så hade vi inte nått så lång som vi gjort.

Prisades 2012

Det var 2012 som Karlskoga lasarett fick utmärkelsen Svensk kvalitet där motiveringen var at organisationen präglas av ett ledarskap med starkt personligt engagemang för kvalitet och systematiskt kundorienterat förbättringsarbete.

– Det ska bli väldigt intressant att få känna av som händer under Almedalsveckan, säger Ing-Marie Larsson. Jag förväntar mig att få med mig ett axplock av hela veckan och med kvalitetsfrågor i fokus. På Karlskoga lasarett startade vi på 1990-talet med ett strukturerat sätt att jobba för att nå målen. Vi har hela tiden fortsatt att utbilda personalen för att det inte ska bli en dagslända. Karlskoga lasarett är också det enda sjukhuset i Sverige som kommit så här långt. Själv jobbar jag mer än 40 timmar i veckan och det blir även så att tanken kring det här finns med även på fritiden.

USA och Slovenien

Framgång föder framgång och det har så klart även personalen på Karlskoga lasarett fått njuta av.

– Bland annat har vi deltagit i världens största kvalitetskonferens i USA, säger Ing-Marie Larsson. Det var bara vi från Sverige och två andra länder i Europa som var med och vi sågs som exotiska. Vidare har vi varit i Slovenien där vi berättade om hus man förhindrar att patienter får liggsår.

Ingen papperstiger

Karlskoga lasarett har prisats flera gånger och 2014 blev de vinnare Swedish Team Award och Lennart Sandströms Prize. Karlskoga lasarett granskades också genom en fallstudie 2013 som visade att det kvalitetsarbete som görs vid lasarettet inte är någon ”papperstiger”, utan har gjort skillnad.