2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Löften för ett tryggare Degerfors

SAMHÄLLE: Stärk samverkan mellan kommun och polis

Ökad trygghet, mer säkerhet i trafiken, tryggare gång- och cykelvägar samt en bättre dialog med brottsoffer. Det är de gemensamma medborgarlöftena som undertecknats av polisen och kommunen.

Sedan mars har den lokala polisen och Degerfors kommun samlat in synpunkter på vad som kan göra orten tryggare. På polisstationen och polisens hemsida har medborgare haft möjlighet att fylla i en trygghetsenkät och från kommunens sida har en liknande frågeställning skickats ut till flera föreningar. Dessa har valts ut så att så stor andel av befolkningen som möjligt representeras.

Fyra löften

Nu har de insamlade synpunkterna sammanställts och ur dem har fyra medborgarlöften utformats. I går undertecknades både löftena och en samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunen av kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (V) och lokalpolisområdeschefen Thomas Jäderqvist.

– Det handlar inte bara om brottslighet utan en bredare trygghetsaspekt. Vad de som bor här tycker att vi bör göra. Det här är ett sätt att ytterligare stärka vårt samarbete, säger Jäderqvist.

De övergripande fokuspunkterna i överrenskommelsen gäller grundläggande fri- och rättigheter, om att värna det fria ordet och bekämpa hatbrott, om våd i nära relationer och i offentlig miljö samt skadegörelse och klotter. Vidare gäller det familjestöd, alkohol, narkotika, dopning och tobak samt organiserad brottslighet. Här handlar det om en bred samverkan med fokus på det förebyggande arbetet.

Det första medborgarlöftet handlar om centrala Degerfors, om att öka tryggheten med en ökad närvaro, aktiviteter och utsmyckning. Andra löftet rör gång- och cykelvägar.

– Där kan det också vara mer personlig närvaro. Det handlar också om utformningen, till exempel belysning och att man tar bort buskage och sådant, säger Degerfors kommuns säkerhetssamordnare Andreas Persson.

Tredje löftet handlar om att förebygga trafikbrott i Degerfors, Svartå och Åtorp.

– Det framkom i medborgarnas synpunkter, att det är många som upplever trafiken som otrygg och att många kör för fort - väldigt mycket för fort - utanför skolor, säger Persson.

Problemet ses som väldigt angeläget och här kommer förutom polisen och kommunen även andra aktörer att kopplas in, så som Trafikverket.

Sist men inte minst är det fjärde löftet som rör polisens dialog med medborgare som drabbats av brott. I det fall en förundersökning inletts så ska en utredare ta kontakt med den berörda personen inom en vecka från det att denne tilldelats ärendet.

– Det skapar ett förtroende, så att den drabbade vet vart den kan vända sig, säger Jäderqvist.

Här lyfter han också fram de två nya områdespoliserna och gruppchefen som finns stationerade i Degerfors som en ökad trygghetsfaktor.'

– Man får en bättre kontakt med medborgare och handlare så att de vet vem de kan ta kontakt med om något händer, säger Jäderqvist.

Trygghetsarbetet ska genomsyra både polisens och kommunens arbete och kommer att följs upp bland annat i det lokala brottsförebyggande rådet.

Sedan mars har den lokala polisen och Degerfors kommun samlat in synpunkter på vad som kan göra orten tryggare. På polisstationen och polisens hemsida har medborgare haft möjlighet att fylla i en trygghetsenkät och från kommunens sida har en liknande frågeställning skickats ut till flera föreningar. Dessa har valts ut så att så stor andel av befolkningen som möjligt representeras.

Fyra löften

Nu har de insamlade synpunkterna sammanställts och ur dem har fyra medborgarlöften utformats. I går undertecknades både löftena och en samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunen av kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (V) och lokalpolisområdeschefen Thomas Jäderqvist.

– Det handlar inte bara om brottslighet utan en bredare trygghetsaspekt. Vad de som bor här tycker att vi bör göra. Det här är ett sätt att ytterligare stärka vårt samarbete, säger Jäderqvist.

De övergripande fokuspunkterna i överrenskommelsen gäller grundläggande fri- och rättigheter, om att värna det fria ordet och bekämpa hatbrott, om våd i nära relationer och i offentlig miljö samt skadegörelse och klotter. Vidare gäller det familjestöd, alkohol, narkotika, dopning och tobak samt organiserad brottslighet. Här handlar det om en bred samverkan med fokus på det förebyggande arbetet.

Det första medborgarlöftet handlar om centrala Degerfors, om att öka tryggheten med en ökad närvaro, aktiviteter och utsmyckning. Andra löftet rör gång- och cykelvägar.

– Där kan det också vara mer personlig närvaro. Det handlar också om utformningen, till exempel belysning och att man tar bort buskage och sådant, säger Degerfors kommuns säkerhetssamordnare Andreas Persson.

Tredje löftet handlar om att förebygga trafikbrott i Degerfors, Svartå och Åtorp.

– Det framkom i medborgarnas synpunkter, att det är många som upplever trafiken som otrygg och att många kör för fort - väldigt mycket för fort - utanför skolor, säger Persson.

Problemet ses som väldigt angeläget och här kommer förutom polisen och kommunen även andra aktörer att kopplas in, så som Trafikverket.

Sist men inte minst är det fjärde löftet som rör polisens dialog med medborgare som drabbats av brott. I det fall en förundersökning inletts så ska en utredare ta kontakt med den berörda personen inom en vecka från det att denne tilldelats ärendet.

– Det skapar ett förtroende, så att den drabbade vet vart den kan vända sig, säger Jäderqvist.

Här lyfter han också fram de två nya områdespoliserna och gruppchefen som finns stationerade i Degerfors som en ökad trygghetsfaktor.'

– Man får en bättre kontakt med medborgare och handlare så att de vet vem de kan ta kontakt med om något händer, säger Jäderqvist.

Trygghetsarbetet ska genomsyra både polisens och kommunens arbete och kommer att följs upp bland annat i det lokala brottsförebyggande rådet.