2016-06-28 16:38

2016-06-28 16:38

Order till Cell Impact i Karlskoga

NÄRINGSLIV: "Ska utvärdera teknologins förmåga att forma avancerade mönster"

Cell Impact har fått en order värd 150 000 kronor av en global fordonstillverkare. Det handlar om att utvärdera Cell Impacts teknologi för tillverkning av bipolära flödesplattor till bränslecellsbilar.

– Ordern avser formning av avancerade mönster till bränsleceller för fordonsapplikationer och vi ser den som ett erkännande av vår teknologi, säger Mats Wallin, vd, i ett pressmeddelande.

– Den är också ett strategiskt steg i vår positionering inom bränslecellssegmentet, fortsätter Mats Wallin och sticker inte under stol med att han hoppas att den här ordern ska följas av fler affärer från såväl denna som andra välkända fordonstillverkare.

– En väsentlig del av utvärderingen syftar till att bedöma teknologins förmåga att forma de avancerade mönster som fordonstillverkaren satt upp som krav för sina framtida flödesplattor, konstaterar han.

Mats Wallin berättar att den globala fordonstillverkare det handlar om valt att lägga ordern hos Cell Impact efter att ha analyserat testplattor med mycket avancerade mönster som Cell Impact har format.

– Vi ser ordern, som ska levereras under det tredje kvartalet i år, som ett första viktigt steg i samarbetet mellan parterna och gör bedömningen att den kommer att följas av större order om utfallet är tillfredsställande för fordonstillverkaren, tillägger Mats Wallin.

– Ordern avser formning av avancerade mönster till bränsleceller för fordonsapplikationer och vi ser den som ett erkännande av vår teknologi, säger Mats Wallin, vd, i ett pressmeddelande.

– Den är också ett strategiskt steg i vår positionering inom bränslecellssegmentet, fortsätter Mats Wallin och sticker inte under stol med att han hoppas att den här ordern ska följas av fler affärer från såväl denna som andra välkända fordonstillverkare.

– En väsentlig del av utvärderingen syftar till att bedöma teknologins förmåga att forma de avancerade mönster som fordonstillverkaren satt upp som krav för sina framtida flödesplattor, konstaterar han.

Mats Wallin berättar att den globala fordonstillverkare det handlar om valt att lägga ordern hos Cell Impact efter att ha analyserat testplattor med mycket avancerade mönster som Cell Impact har format.

– Vi ser ordern, som ska levereras under det tredje kvartalet i år, som ett första viktigt steg i samarbetet mellan parterna och gör bedömningen att den kommer att följas av större order om utfallet är tillfredsställande för fordonstillverkaren, tillägger Mats Wallin.