2016-06-27 14:37

2016-06-27 14:37

Stal skyltar och extraljus

DEGERFORS

En kvinna har anmält att någon okänd gärningsperson har tillgripit extraljus samt en registreringskylt från hennes bil som stod parkerad på Stationsvägen i Svartå.

Stölden inträffade i fredags.

Stölden inträffade i fredags.