2016-06-27 14:38

2016-06-27 14:38

Inbrott i Ölsdalen

DEGERFORS

Någon gång under den senaste tvåveckorsperioden har en eller flera okända personer gjort inbrott i en sommarstuga i Ölsdalen.

En mängd verktyg, så som röjsågar, slägga och yxa samt bensin, bohag, drycker och fågelholkar har stulits.

En mängd verktyg, så som röjsågar, slägga och yxa samt bensin, bohag, drycker och fågelholkar har stulits.