2016-06-27 11:44

2016-06-28 07:23

15 års fängelse blev 3 år och sex månader

KARLSKOGA: Brottsrubriceringen ändrades från mord till grov misshandel och vållande av annans död

(UPPDATERAD) Göta hovrätt gjorde inte samma bedömning som tingsrätten när det gäller fallet där en Karlskogabo med bil körde på en arbetskamrat som senare avled av sina skador. Tingsrättens dom på 15 års fängelse för mord ändrades till 3 år och sex månaders fängelse för grov misshandel och vållande till annans död.

Det var i september 2015 som en Karlskogabo körde på en arbetskamrat som sedan avled efter skador han fick. Karlskogabon var inledningsvis misstänkt för vållande till annans död, men allt efter som utredningen pågick ändrades rubriceringen till misstanke om mord. Karlskogabon och hans arbetskamrat hade hamnat i en hetsig diskussion och råkade i handgemäng med varandra. Arbetskamrater ingrep då den nu döde arbetskamraten ombads att lämna arbetsplatsen, vilket också den nu dömde Karlskogabon gjorde. Han återkom dock senare till arbetsplatsen där han berättade för en annan man att han hade dödat sin arbetskamrat. Den 20 april dömde Örebro tingsrätt Karlskogabon till 15 år fängelse för mord.

Överklagades

Domen överklagades till Göta hovrätt som på måndagen meddelade sin dom mot mannen. hovrätten konstaterar att Karlskogabon, trots insikten om att et fanns en avsevärd risk för dödlig utgång, uppvisat en betydande hänsynslöshet genom att köra på sin arbetskamrat bakifrån med bil. Det har framkommit att Karlskogabon var i en upprörd sinnesstämning när han lämnade arbetsplatsen och hans agerande kan inte uppfattas på annat sätt än att han hyste agg mot sin arbetskamrat på grund av deras tidigare bråk. Han lämnade också Stackfallsvägen utan att vita några åtgärder för att hjälpa den skadade.

Karlskogabon återvände dock till platsen förhållandevis omgående sedan han kallat på hjälp. Hovrätten anser att det talar för att Karlskogabon inte hade en likgiltig inställning till sin arbetskamrats död. Mot bakgrund av att Karlskogabon återvände till platsen och påkallade hjälp skriver hovrätten att Karlskogabon inte handlat med så kallat likgiltighetsuppsåt och ska inte dömas för att uppsåtligen ha dödat son arbetskamrat.

Hovrätten ändrar rubriceringen och dömer Karlskogabon till 3,5 års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

Det var i september 2015 som en Karlskogabo körde på en arbetskamrat som sedan avled efter skador han fick. Karlskogabon var inledningsvis misstänkt för vållande till annans död, men allt efter som utredningen pågick ändrades rubriceringen till misstanke om mord. Karlskogabon och hans arbetskamrat hade hamnat i en hetsig diskussion och råkade i handgemäng med varandra. Arbetskamrater ingrep då den nu döde arbetskamraten ombads att lämna arbetsplatsen, vilket också den nu dömde Karlskogabon gjorde. Han återkom dock senare till arbetsplatsen där han berättade för en annan man att han hade dödat sin arbetskamrat. Den 20 april dömde Örebro tingsrätt Karlskogabon till 15 år fängelse för mord.

Överklagades

Domen överklagades till Göta hovrätt som på måndagen meddelade sin dom mot mannen. hovrätten konstaterar att Karlskogabon, trots insikten om att et fanns en avsevärd risk för dödlig utgång, uppvisat en betydande hänsynslöshet genom att köra på sin arbetskamrat bakifrån med bil. Det har framkommit att Karlskogabon var i en upprörd sinnesstämning när han lämnade arbetsplatsen och hans agerande kan inte uppfattas på annat sätt än att han hyste agg mot sin arbetskamrat på grund av deras tidigare bråk. Han lämnade också Stackfallsvägen utan att vita några åtgärder för att hjälpa den skadade.

Karlskogabon återvände dock till platsen förhållandevis omgående sedan han kallat på hjälp. Hovrätten anser att det talar för att Karlskogabon inte hade en likgiltig inställning till sin arbetskamrats död. Mot bakgrund av att Karlskogabon återvände till platsen och påkallade hjälp skriver hovrätten att Karlskogabon inte handlat med så kallat likgiltighetsuppsåt och ska inte dömas för att uppsåtligen ha dödat son arbetskamrat.

Hovrätten ändrar rubriceringen och dömer Karlskogabon till 3,5 års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.