2016-06-20 15:16

2016-06-20 15:16

Höjd maxtaxa för hemtjänst

OMSORG

En höjning av maxtaxan inom hemtjänsten kan komma att införas i Karlskoga vid årsskiftet.

Det är riksdagen som har beslutat att procentsatsen för maxtaxan inom äldreomsorgen kan justeras från och med den 1 juli 2016, från 48 procent av basbeloppet till 53,92 procent.

De hjälpinsatser som ingår i maxtaxan är till exempel hjälpinsatser i hemmet eller i särskilt boende och trygghetslarm.

Med nuvarande basbelopp på 44 300 kronor betyder det att maxtaxan skulle höjas från 1 772 kronor till 1 991 kronor per månad.

I Karlskoga finns i dag cirka 370 personer som betalar maxtaxa och som skulle beröras av en eventuell höjning. Socialnämnden ska ta ställning i frågan i höst.

Det är riksdagen som har beslutat att procentsatsen för maxtaxan inom äldreomsorgen kan justeras från och med den 1 juli 2016, från 48 procent av basbeloppet till 53,92 procent.

De hjälpinsatser som ingår i maxtaxan är till exempel hjälpinsatser i hemmet eller i särskilt boende och trygghetslarm.

Med nuvarande basbelopp på 44 300 kronor betyder det att maxtaxan skulle höjas från 1 772 kronor till 1 991 kronor per månad.

I Karlskoga finns i dag cirka 370 personer som betalar maxtaxa och som skulle beröras av en eventuell höjning. Socialnämnden ska ta ställning i frågan i höst.