2016-06-20 16:17

2016-06-20 16:17

"Återbruk är gångbart och populärt"

KARLSKOGA: Helena Frisk åter i hyresgästernas förbundsstyrelse

Helena frisk från Karlskoga valdes i helgen in i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse.
– Det känns väldigt roligt att ha fått det förtroendet igen, säger Helena Frisk.

150 ombud från hela landet harv varit samlade i Trollhättan för Hyresgästföreningens förbundsstämma. Ombuden har att ta ställning till ett nittiotal motioner och har idag även utsett en ny förbundsstyrelse. I den finns numer Helena Frisk som är ordförande i Hyresgästföreningens regionstyrelse.

– Jag var med i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse i fyra år från 1996, säger Helena Frisk. Det är väldigt trevligt att ha fått förtroendet igen. Återbruk är populärt. Jag jobbar halvtid som vårdbiträde och kommer att ägna en halvtig åt uppdraget i Hyresgästföreningen.

150 ombud från hela landet harv varit samlade i Trollhättan för Hyresgästföreningens förbundsstämma. Ombuden har att ta ställning till ett nittiotal motioner och har idag även utsett en ny förbundsstyrelse. I den finns numer Helena Frisk som är ordförande i Hyresgästföreningens regionstyrelse.

– Jag var med i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse i fyra år från 1996, säger Helena Frisk. Det är väldigt trevligt att ha fått förtroendet igen. Återbruk är populärt. Jag jobbar halvtid som vårdbiträde och kommer att ägna en halvtig åt uppdraget i Hyresgästföreningen.