2016-06-18 06:00

2016-06-18 06:00

Tolv föreningar får bidrag

DEGERFORS: Ser över föreningsbidragen och bokningssystemet

Tolv föreningar med ungdomsverksamhet får nu bidrag. Men bidragssystemet liksom bokningssystemet ska ses över och bytas ut.

Servicenämnden har sedan 1 maj i år hand om föreningsbidragen till idrottsföreningar, medan övriga föreningar ligger kvar hos kultur- och utbildningsnämnden.

Men nu ska servicenämnden se över systemet, som de finner ålderstiget.

– Jag är inte insatt i hur systemet fungerar men det ska bli mer rättvist och objektivt är tanken. Det blir en total översyn och var det landar vet vi inte, biträdande ekonomichefen ska titta på det över sommaren och komma med ett förslag, berättar nämndordförande Per-Olow Linder V.

Bidrag

De föreningar som beviljas bidrag är: Degerfors Atletklubb 6 000 kronor, Degerfors IF 8 000 kronor, Degerfors IF Ungdom 15 000 kronor, Degerfors Gymnastikförening 7 000 kronor, Degerfors Handbollsklubb 7 500 kronor, Degerfors Innebandyklubb 13 000 kronor, Kuniba Kai Karateförening 4 000 kronor, Degerfors Orienteringsklubb 7 000, VK Orion 11 000 kronor, Svartå IF 8 000 kronor, Åtorps IF 10 500 kronor och Ängebäcks BK 7 000 kronor.

En förutsättning är att de bedriver verksamhet för ungdomar och har minst tio ungdomsmedlemmar. Antalet unga samt hur aktiv föreningen är ligger till grund för hur mycket de får.

Bokningssystem

Samtidigt ska ett nytt bokningssystem köpas in. Det befintliga systemet är inte tillgängligt på webben, varför även det anses ålderstiget.

– Det ska bli webbaserat system där fasta tider läggs ut en gång om året. Utifrån det kan föreningar online boka tider där det är ledigt. Det underlättar även fakturering, berättar Linder.

Kostnaden för det nya systemet är 190 000 kronor och tas från en omdisponering i investeringsbudgeten som var märkt för en ny traktor.

– Där rök hytten på traktorn också, sa Renberg när bokningssystemet togs upp i nämnden, berättar Linder och skrattar.

Gräsklippare

Saken är nämligen den, att i budgeten fanns 600 000 kronor avsatt för byte av traktor, vilket servicenämnden senarelägger. I stället används cirka 350 000 kronor av pengarna till en gräsklippare med valsar, som kan göra snygga ränder i gräset på Stora Vallas planer för vid kommunens övertagande av Stora Valla konstaterades snabbt att gräsklipparen var skrotfärdig.

– Den ska inte bara användas på Stora Valla. Den är likadan som de andra gräsklipparna i kommunen, med tillägg för valsar för att få snygga ränder. Så vi kommer kunna utnyttja den överallt och vid service och hantering underlättar det för personalen, säger Linder.

Servicenämnden har sedan 1 maj i år hand om föreningsbidragen till idrottsföreningar, medan övriga föreningar ligger kvar hos kultur- och utbildningsnämnden.

Men nu ska servicenämnden se över systemet, som de finner ålderstiget.

– Jag är inte insatt i hur systemet fungerar men det ska bli mer rättvist och objektivt är tanken. Det blir en total översyn och var det landar vet vi inte, biträdande ekonomichefen ska titta på det över sommaren och komma med ett förslag, berättar nämndordförande Per-Olow Linder V.

Bidrag

De föreningar som beviljas bidrag är: Degerfors Atletklubb 6 000 kronor, Degerfors IF 8 000 kronor, Degerfors IF Ungdom 15 000 kronor, Degerfors Gymnastikförening 7 000 kronor, Degerfors Handbollsklubb 7 500 kronor, Degerfors Innebandyklubb 13 000 kronor, Kuniba Kai Karateförening 4 000 kronor, Degerfors Orienteringsklubb 7 000, VK Orion 11 000 kronor, Svartå IF 8 000 kronor, Åtorps IF 10 500 kronor och Ängebäcks BK 7 000 kronor.

En förutsättning är att de bedriver verksamhet för ungdomar och har minst tio ungdomsmedlemmar. Antalet unga samt hur aktiv föreningen är ligger till grund för hur mycket de får.

Bokningssystem

Samtidigt ska ett nytt bokningssystem köpas in. Det befintliga systemet är inte tillgängligt på webben, varför även det anses ålderstiget.

– Det ska bli webbaserat system där fasta tider läggs ut en gång om året. Utifrån det kan föreningar online boka tider där det är ledigt. Det underlättar även fakturering, berättar Linder.

Kostnaden för det nya systemet är 190 000 kronor och tas från en omdisponering i investeringsbudgeten som var märkt för en ny traktor.

– Där rök hytten på traktorn också, sa Renberg när bokningssystemet togs upp i nämnden, berättar Linder och skrattar.

Gräsklippare

Saken är nämligen den, att i budgeten fanns 600 000 kronor avsatt för byte av traktor, vilket servicenämnden senarelägger. I stället används cirka 350 000 kronor av pengarna till en gräsklippare med valsar, som kan göra snygga ränder i gräset på Stora Vallas planer för vid kommunens övertagande av Stora Valla konstaterades snabbt att gräsklipparen var skrotfärdig.

– Den ska inte bara användas på Stora Valla. Den är likadan som de andra gräsklipparna i kommunen, med tillägg för valsar för att få snygga ränder. Så vi kommer kunna utnyttja den överallt och vid service och hantering underlättar det för personalen, säger Linder.