2016-06-18 06:00

2016-06-18 06:00

En halv miljon till barnsjukhus

VÄLGÖRENHET: Rotaryklubbar hjälper till att rädda för tidigt födda barn i Lettland

Det föds för få barn i Lettland och för att stötta befolkningstillväxten har flera Rotaryklubbar skänkt utrustning till landets barnsjukhus.

Stor utvandring i kombination med höga dödstal och låga födelsetal har medfört en problematisk befolkningsutveckling i Lettland. För att vända trenden är det viktigt att de barn som föds faktiskt överlever.

Därför har Karlskoga Nobel och Degerfors Rotaryklubbar tillsammans med Rotaryklubbarna i Riga, Oklahoma City och Budapest samt Rotary International har skänkt utrustning för cirka en halv miljon svenska kronor till Riga Childrens Hospital. Representanter Rotaryklubbarna har nyligen besökt sjukhuset för att se utrustningen på plats.

– Det är det här sjukhuset som för tidigt födda barn från hela Lettland kommer till, säger Velta Ciparsons.

– Delar sjukhuset är i stort behov av renovering men just avdelningen för nyfödda var nybyggd, säger Lena Kinell.

Tack vare bidraget har sjukhuset nu bland annat fler babyvärmare, andningsmaskiner och övervakningsmonitorer.

– De för tidigt födda barnens lungor är inte färdigutvecklade men med hjälp av den här utrustningen så får de andningsstöd, säger Annika Eriksson.

Stor utvandring i kombination med höga dödstal och låga födelsetal har medfört en problematisk befolkningsutveckling i Lettland. För att vända trenden är det viktigt att de barn som föds faktiskt överlever.

Därför har Karlskoga Nobel och Degerfors Rotaryklubbar tillsammans med Rotaryklubbarna i Riga, Oklahoma City och Budapest samt Rotary International har skänkt utrustning för cirka en halv miljon svenska kronor till Riga Childrens Hospital. Representanter Rotaryklubbarna har nyligen besökt sjukhuset för att se utrustningen på plats.

– Det är det här sjukhuset som för tidigt födda barn från hela Lettland kommer till, säger Velta Ciparsons.

– Delar sjukhuset är i stort behov av renovering men just avdelningen för nyfödda var nybyggd, säger Lena Kinell.

Tack vare bidraget har sjukhuset nu bland annat fler babyvärmare, andningsmaskiner och övervakningsmonitorer.

– De för tidigt födda barnens lungor är inte färdigutvecklade men med hjälp av den här utrustningen så får de andningsstöd, säger Annika Eriksson.