2016-06-17 16:01

2016-06-17 16:01

Ny statistik från TCO

LÄNET: "Jämställdhet är en tillväxtmotor" säger Eva Nordmark

TCO:s jämställdhetsindex för 2015 visar att kvinnorna tog ut 72,6 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn. Örebro län ligger nära riksgenomsnittet med ett index på 72,7 procent och i Värmland ligger siffran på 74,3 procent.

Det innebär att Örebro län hamnar i mitten av statistiken medan Värmland bara har två län bakom sig. Bäst är Västerbottens län med ett index på 68,2 procent.

Eva Nordmark, ordförande i TCO, som står för Tjänstemännens Centralorganisation, är inte förvånad men väl oroad. Eva Nordmark konstaterar att kvinnors möjlighet till karriär och löneutveckling försämras markant när det är kvinnorna som står för merparten av föräldraledigheten och tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn.

– Jämställdhet är en tillväxtmotor, säger Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

– Sveriges bruttonationalprodukt skulle öka markant, med upp till 13 procent, om kvinnor och män lönearbetade och drev företag i samma utsträckning. Det skulle tillföra 550 miljarder till investeringar och reformer, tillägger Eva Nordmark.

Bara 14 procent

Ett index på 72,7 - som Örebro län - visar att kvinnorna tar ut 72,7 procent av föräldraledigheten och vid vård av sjukt barn och männen 27,3 procent. TCO har också noterat att endast 14 procent av alla par delar jämställt på föräldraledigheten vilket innebär att båda tar ut minst 40 procent vardera.

Det innebär att Örebro län hamnar i mitten av statistiken medan Värmland bara har två län bakom sig. Bäst är Västerbottens län med ett index på 68,2 procent.

Eva Nordmark, ordförande i TCO, som står för Tjänstemännens Centralorganisation, är inte förvånad men väl oroad. Eva Nordmark konstaterar att kvinnors möjlighet till karriär och löneutveckling försämras markant när det är kvinnorna som står för merparten av föräldraledigheten och tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn.

– Jämställdhet är en tillväxtmotor, säger Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

– Sveriges bruttonationalprodukt skulle öka markant, med upp till 13 procent, om kvinnor och män lönearbetade och drev företag i samma utsträckning. Det skulle tillföra 550 miljarder till investeringar och reformer, tillägger Eva Nordmark.

Bara 14 procent

Ett index på 72,7 - som Örebro län - visar att kvinnorna tar ut 72,7 procent av föräldraledigheten och vid vård av sjukt barn och männen 27,3 procent. TCO har också noterat att endast 14 procent av alla par delar jämställt på föräldraledigheten vilket innebär att båda tar ut minst 40 procent vardera.