2016-06-17 14:29

2016-06-17 14:29

Inriktningsbeslut taget

KARLSKOGA: Industri och teknikprogrammen flyttas till Fältverkstaden i Bofors

Gymnasienämnden kunde inte hitta något annan lösning på det inriktningsbeslut som fattades på fredagen. Ett beslut som innebär att industri och teknikprogrammen flyttas in på Boforsområdet. Och ett teknikcentrum bildas där och bygg, el och vvs vägs in.

Verkligheten när det gäller Möckelngymnasiet har förändrats sedan skolan byggdes inte minst med tanke på nyanlända ungdomar och vuxna som väntar på att komma in i systemet.

För många elever

– Vi har hundra elever mer än vi har lokaler till och vi måste hitta en lösning, säger Jan Strid som är gymnasiechef. Vi måste hitta utbildning och praktikplatser för den stora kull nyanlända som i dags sitter på asylboende och väntar. När det gäller ensamkommande barn har vi kontroll och de är inne i verksamheten. När det gäller de vuxna nyanlända för ett yrkesliv.

Positiva signaler

Matz Ericson är gymnasienämndens ordförande.

– Nu har vi fattat ett inriktningsbeslut för hösten 2017 och nämnden fann inte något annat något annat beslut kunde tas, säger Matz Ericson. Inriktningsbeslutet innebär att industri och teknikprogrammen flyttas till Fältverkstaden i Bofors. Vi har fått positiva signaler från byggföretagen, då det är svårt att hitta personal.

– Det är viktigt att säga att det är ett inriktningsbeslut vi tagit, säger Matz Ericson. Men det finns vissa saker som vi måste utreda vidare. Bland annat är det prislappen på vad en sådan här flytt kommer att hamna på. Något måste göras då vi har fler elever än vi har lokaler till på Möckelngymnasiet.

Förslaget om att flytta utbildningsverksamhet ner till Bofors fick kritik lärarna då de inte hade blivit informerade. Hur ser ni på det?

– Jag har viss förståelse för lärarnas kritik. Det började med att beslutet om ett byggprogram fattades, men att det nu blivit en annan fråga, säger Jan Strid.

Vad innebär det att du har viss förståelse för kritiken?

– Ja det är ju att lärarna inte fått all information i rätt tid, säger Jan Strid. Vi har bra maskiner och bra lärare och jag tror att det här är ett bra förslag på lokaler där vi kan förbereda nyanlända vuxna för ett yrkesliv.

Möckelngymnasiet har en vision om yrkesutbildningar och det är att man tillsammans med arbetslivet skapar en lärmiljö där gymnasie- och vuxenelever möter yrkesverksamma i naturliga mötesplatser.

Verkligheten när det gäller Möckelngymnasiet har förändrats sedan skolan byggdes inte minst med tanke på nyanlända ungdomar och vuxna som väntar på att komma in i systemet.

För många elever

– Vi har hundra elever mer än vi har lokaler till och vi måste hitta en lösning, säger Jan Strid som är gymnasiechef. Vi måste hitta utbildning och praktikplatser för den stora kull nyanlända som i dags sitter på asylboende och väntar. När det gäller ensamkommande barn har vi kontroll och de är inne i verksamheten. När det gäller de vuxna nyanlända för ett yrkesliv.

Positiva signaler

Matz Ericson är gymnasienämndens ordförande.

– Nu har vi fattat ett inriktningsbeslut för hösten 2017 och nämnden fann inte något annat något annat beslut kunde tas, säger Matz Ericson. Inriktningsbeslutet innebär att industri och teknikprogrammen flyttas till Fältverkstaden i Bofors. Vi har fått positiva signaler från byggföretagen, då det är svårt att hitta personal.

– Det är viktigt att säga att det är ett inriktningsbeslut vi tagit, säger Matz Ericson. Men det finns vissa saker som vi måste utreda vidare. Bland annat är det prislappen på vad en sådan här flytt kommer att hamna på. Något måste göras då vi har fler elever än vi har lokaler till på Möckelngymnasiet.

Förslaget om att flytta utbildningsverksamhet ner till Bofors fick kritik lärarna då de inte hade blivit informerade. Hur ser ni på det?

– Jag har viss förståelse för lärarnas kritik. Det började med att beslutet om ett byggprogram fattades, men att det nu blivit en annan fråga, säger Jan Strid.

Vad innebär det att du har viss förståelse för kritiken?

– Ja det är ju att lärarna inte fått all information i rätt tid, säger Jan Strid. Vi har bra maskiner och bra lärare och jag tror att det här är ett bra förslag på lokaler där vi kan förbereda nyanlända vuxna för ett yrkesliv.

Möckelngymnasiet har en vision om yrkesutbildningar och det är att man tillsammans med arbetslivet skapar en lärmiljö där gymnasie- och vuxenelever möter yrkesverksamma i naturliga mötesplatser.