2016-06-17 16:04

2016-06-17 16:07

"Det får allvarliga följder för skolan"

Möckelngymnasiets skyddsombud om den planerade lokalflytten

Charlie Jarl som är skyddsombud på Möckelngymnasiet tror att det kommer att bli allvarliga följder för skolan om den nu beslutade inriktningen genomförs.
– Flytten blir inte bra speciellt för kvinnor och vi får hoppas att nämnden har bra fakta innan det blir beslut på riktigt, säger Charlie Jarl.

KT/Karlskoga-Kuriren har i tidigare artikel berättat att lärarna på Möckelngymnasiet är kritiska till den tänkta lokalflytten inför det nya byggprogrammet på skolan. Tidningen kontaktade Charlie Jarl som är skyddsombud på Möckelngymnasiet efter gymnasienämndens beslut på fredagen.

Gymnasienämnden menar att det har för många elever i förhållande till de lokaler som finns. Hur ser du på det?

– Det är många saker i det här nämnden inte tittat på och bland annat är det kostnaderna, säger Charlie Jarl. Våra medlemmar är angelägna om att det här går rätt till. Vi visste redan innan skolan byggdes att man byggde en för liten skola från början. Det fanns belägg för att det skulle bli en tillströmning av elever.

I de diskussionerna om flytt av verksamhet från Möckelngymnasiet har inte lärarna fått delta och riktat kritik mot det.

– Vi tror att det här går att lösa utan att det behövs någon flytt, säger Charlie Jarl. Det är en underdrift när jag säger att våra medlemmar är upprörda. Nu är inte sista ordet sagt än, så vi ska inte måla fan på väggen. Vi kommer fortsättningsvis att fortsätta påverka både politiker och ledningen för gymnasiet.

Inriktningsbeslutet som tagits handlar i hösten 2017. Hur ser du på det?

– Tiden går fort och jag menar att det är smått om tid då det inte bara är att flytta in i de aktuella lokalerna, säger Charlie Jarl.

KT/Karlskoga-Kuriren har i tidigare artikel berättat att lärarna på Möckelngymnasiet är kritiska till den tänkta lokalflytten inför det nya byggprogrammet på skolan. Tidningen kontaktade Charlie Jarl som är skyddsombud på Möckelngymnasiet efter gymnasienämndens beslut på fredagen.

Gymnasienämnden menar att det har för många elever i förhållande till de lokaler som finns. Hur ser du på det?

– Det är många saker i det här nämnden inte tittat på och bland annat är det kostnaderna, säger Charlie Jarl. Våra medlemmar är angelägna om att det här går rätt till. Vi visste redan innan skolan byggdes att man byggde en för liten skola från början. Det fanns belägg för att det skulle bli en tillströmning av elever.

I de diskussionerna om flytt av verksamhet från Möckelngymnasiet har inte lärarna fått delta och riktat kritik mot det.

– Vi tror att det här går att lösa utan att det behövs någon flytt, säger Charlie Jarl. Det är en underdrift när jag säger att våra medlemmar är upprörda. Nu är inte sista ordet sagt än, så vi ska inte måla fan på väggen. Vi kommer fortsättningsvis att fortsätta påverka både politiker och ledningen för gymnasiet.

Inriktningsbeslutet som tagits handlar i hösten 2017. Hur ser du på det?

– Tiden går fort och jag menar att det är smått om tid då det inte bara är att flytta in i de aktuella lokalerna, säger Charlie Jarl.