2016-06-17 14:21

2016-06-17 14:21

Åkte fast med stulna bilbatterier

KARLSKOGA

I oktober förra året stals begagnade bilbatterier från ett företag i Kilsta industriområde. Två män lastade över bilbatterierna in i en skåpbil och körde sedan från platsen. Företagets ägare hann dock se registreringsnumret och männen greps med totalt 55 bilbatterier.

Båda nekar dock till att de begått något brott. De medger att de tagit några av batterierna på företaget men menar att dessa var begagnade och därför saknar värde. Övriga batterier ska de ha fått från olika bensinstationer. Vidare uppgav de att de trodde att det var fritt fram att ta batterierna och att de tänkte sälja dem.

Tingsrätten konstater att de genom sina egna uppgifter visar att de var medvetna om att bilbatterierna hade ett visst saluvärde. Männen fälldes för stöd och då de båda tidigare dömts för liknande brott så fastställdes straffet till en månads fängelse för vardera.

Efter att domen vunnit laga kraft ska de beslagtagna bilbatterierna, vars värde uppgår till cirka 2 700 kronor, lämnas tillbaka till företaget.

 

Båda nekar dock till att de begått något brott. De medger att de tagit några av batterierna på företaget men menar att dessa var begagnade och därför saknar värde. Övriga batterier ska de ha fått från olika bensinstationer. Vidare uppgav de att de trodde att det var fritt fram att ta batterierna och att de tänkte sälja dem.

Tingsrätten konstater att de genom sina egna uppgifter visar att de var medvetna om att bilbatterierna hade ett visst saluvärde. Männen fälldes för stöd och då de båda tidigare dömts för liknande brott så fastställdes straffet till en månads fängelse för vardera.

Efter att domen vunnit laga kraft ska de beslagtagna bilbatterierna, vars värde uppgår till cirka 2 700 kronor, lämnas tillbaka till företaget.