2016-06-17 16:01

2016-06-17 16:01

17 har okänd sysselsättning

KARLSKOGA: Gymnasienämnden jobbar med de elever som inte går på nationella program

245 elever, 16-20 år i Karlskoga-Degerfors går inte i något nationellt program. En stor del av dessa, drygt 200 elever är nyanlända.
– När det gäller de nyanlända har vi kontrollen och de går på introduktionsprogrammet, säger Matz Ericson.

Totalt är det 17 16-20-åringar som gymnasienämnden inte riktigt vet vad de sysslar men att man jobbar aktivt för att försöka få reda på det.

– Vi har 17 ungdomar mellan 16-20 år som har okänd sysselsättning, säger gymnasiechef Jan Strid. Det är ungdomar som inte har behörighet till gymnasiet. Vi har skickat brev till alla och försökt nå dem på telefon för att få vetskap om vad de gör.

– Vi är trygga med att det inte så många som far omkring och inget gör, säger nämndens ordförande Matz Ericson . Vi är nere på ett kontrollerbart antal.

Skamfläck

Ingvar Eriksson är gymnasienämndens vice ordförande och tycker att det är bra att man kommit till skott med den här frågan.

– Det här har varit en skamfläck för kommunerna, men nu har vi kommit till skott och kan ta hand om även den här gruppen ungdomar, säger Ingvar Eriksson.

Vid det förra sammanträdet hos gymnasienämnden visade det sig att ekonomin gått från minus till ett rejält plus jämfört med ekonomirapporten i april.

– Nu är det samma läge som i maj på ekonomin, säger Jan Strid. Den här frågan är det statsbidragen som styr i den takt de betalas ut.

Totalt är det 17 16-20-åringar som gymnasienämnden inte riktigt vet vad de sysslar men att man jobbar aktivt för att försöka få reda på det.

– Vi har 17 ungdomar mellan 16-20 år som har okänd sysselsättning, säger gymnasiechef Jan Strid. Det är ungdomar som inte har behörighet till gymnasiet. Vi har skickat brev till alla och försökt nå dem på telefon för att få vetskap om vad de gör.

– Vi är trygga med att det inte så många som far omkring och inget gör, säger nämndens ordförande Matz Ericson . Vi är nere på ett kontrollerbart antal.

Skamfläck

Ingvar Eriksson är gymnasienämndens vice ordförande och tycker att det är bra att man kommit till skott med den här frågan.

– Det här har varit en skamfläck för kommunerna, men nu har vi kommit till skott och kan ta hand om även den här gruppen ungdomar, säger Ingvar Eriksson.

Vid det förra sammanträdet hos gymnasienämnden visade det sig att ekonomin gått från minus till ett rejält plus jämfört med ekonomirapporten i april.

– Nu är det samma läge som i maj på ekonomin, säger Jan Strid. Den här frågan är det statsbidragen som styr i den takt de betalas ut.