2016-06-09 06:00

2016-06-09 06:00

Räddas av pensionärer

KARLSKOGA/DEGERFORS: Stor prästbrist inom Karlstad stift

Bristen på präster i Karlstads stift är mycket stor. Den bristen leder till att gudstjänster bör ställas in, tycker vissa församlingar. Men domkapitlet varnar, prästbrist får inte leda till inställda gudstjänster.
Degerfors/Nysunds församling har ingen brist på präster, medan Karlskoga församling har två lediga tjänster. Just nu täcks de tjänsterna av två pensionärer.

Domkapitlet har reagerat därför att alltfler församlingar i stiftet vill gå ifrån regeln om en huvudgudstjänst alla söndagar.

Motivet är prästbrist. Just nu finns det ett tjugotal vakanser i Karlstads stift.

Och när en församling utlyser en tjänst som kyrkoherde eller komminister är det i dag vanligt att ganska få söker tjänsten.

Pernilla Rosin, kyrkoherde i Karlskoga församling berättar att de har två lediga prästtjänster.

– Som tur är så har vi prästerna Monica Albertus och Stellan Wahlfridsson som gått i pension, men som rycker in när det behövs.

Stor församling

Karlskoga församling är en stor församling och de har i dag fyra präster och en kyrkoherde. Men de skulle behöva ha två präster till.

– Vi kan, i en större församling som Karlskoga, täcka upp för varandra på ett annat sätt än vad en liten församling kan. Men utan Albertus och Wahlfridsson så har vi nog inte klarat av det. Det är inte aktuellt att ställa in gudstjänster eller ha prästfria gudstjänster.

Hon har inget bra svar på hur man löser problemet efter att 40-talisterna gått i pension.

– Få utbildar sig. Vi behöver folk som vill bli präster. Det här är något vi känt till, men det har inte fyllts på i den takt som det har behövts, berättar Pernilla Rosin.

Att bli präst är lite som ett kall.

– Så är det och det är inte vilket jobb som helst. Man behöver ha en egen kristen tro och känna att det finns en plats i kyrkan.

Fint yrke

– Vi trott att det löser sig och att folk blir präster. Vi kanske måste påminna våra ungdomar att det finns tjänster och bli bättre på att berätta vilket fint yrke det är att bli präst.

Lars Markusson, kyrkoherde i Degerfors/Nysunds församling berättar att de inte har några problem.

– Vi är två präster inom församlingen, vi minskade antalet präster redan 2001 och är nu så många som vi ska. Men Karlstad stift är ett glesbygdstift och de flesta vill jobba i storstäderna.

Domkapitlet har reagerat därför att alltfler församlingar i stiftet vill gå ifrån regeln om en huvudgudstjänst alla söndagar.

Motivet är prästbrist. Just nu finns det ett tjugotal vakanser i Karlstads stift.

Och när en församling utlyser en tjänst som kyrkoherde eller komminister är det i dag vanligt att ganska få söker tjänsten.

Pernilla Rosin, kyrkoherde i Karlskoga församling berättar att de har två lediga prästtjänster.

– Som tur är så har vi prästerna Monica Albertus och Stellan Wahlfridsson som gått i pension, men som rycker in när det behövs.

Stor församling

Karlskoga församling är en stor församling och de har i dag fyra präster och en kyrkoherde. Men de skulle behöva ha två präster till.

– Vi kan, i en större församling som Karlskoga, täcka upp för varandra på ett annat sätt än vad en liten församling kan. Men utan Albertus och Wahlfridsson så har vi nog inte klarat av det. Det är inte aktuellt att ställa in gudstjänster eller ha prästfria gudstjänster.

Hon har inget bra svar på hur man löser problemet efter att 40-talisterna gått i pension.

– Få utbildar sig. Vi behöver folk som vill bli präster. Det här är något vi känt till, men det har inte fyllts på i den takt som det har behövts, berättar Pernilla Rosin.

Att bli präst är lite som ett kall.

– Så är det och det är inte vilket jobb som helst. Man behöver ha en egen kristen tro och känna att det finns en plats i kyrkan.

Fint yrke

– Vi trott att det löser sig och att folk blir präster. Vi kanske måste påminna våra ungdomar att det finns tjänster och bli bättre på att berätta vilket fint yrke det är att bli präst.

Lars Markusson, kyrkoherde i Degerfors/Nysunds församling berättar att de inte har några problem.

– Vi är två präster inom församlingen, vi minskade antalet präster redan 2001 och är nu så många som vi ska. Men Karlstad stift är ett glesbygdstift och de flesta vill jobba i storstäderna.

  • Anders Persson