2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

"Vi har växt som personer"

KARLSKOGA: Två intensiva studieår efter universitetstudierna gav erfarenhet och jobb

Efter univeristetsstudier till ingenjörer ansökte Oscar Nilsson elektronik och programvara och mekanikkonstruktör Andreas Karlsson om ett tvåårigt utvecklingsprogram hos Combitech för att få mer erfarenhet som i sin tur snabbare skulle ge möjlighet till ett mer kvalificerat arbete. Nu är de fast anställda på Saab i Karlskoga.

– När vi antogs till den här utbildningen på Combitech blev vi fast anställda som konsulter på Combitech och jobbade med uppdrag på Saabs affärsområde Dynamics, säger Oscar Nilsson och Andreas Karlsson. Kursen började i januari 2014 och i april 2016 var vi klara. Vi har valt att jobba på Saab, men det finns många valmöjligheter efter utbildningen.

Erfaren på kort tid

Erfarenhet på kortare tid är syftet med tvååriga utvecklingsprogrammet.

– Programmet syftar till att man ska bli mer erfaren på kortare tid, säger Oscar Nilsson och Andreas Karlsson. Att man ska växa som person. Kärnan i utbildningen är dialogseminarier som varit nio till antalet i tre olika block. I retorik, personligt ledarskap och effektiva möten. Bland annat fick man läsa in sig på en text skriven av någon som var mer erfaren. Sedan ska man applicera sina egna erfarenheter och skriva en egen text utifrån det.

Dialogseminarierna

– För min del är det dialogseminarierna som gett mest för min personliga utveckling, säger Andreas Karlsson. Jag är mekanikkonstruktör i botten och den här utbildningen nu har gett mig mer erfarenhet av arbetet. Vi har varit på samma ställe hela tiden och fått utbildning på det vi håller på med.

Ingenjörer i botten

Under de två åren på Combitech har 90 procent av tiden varit konsultuppdrag och tio procent utbildning som gett erfarenheter från båda världarna.

– Saab och Combitech ska se oss med ingenjörsutbildning i botten och att vi blir anställda från första dagen, förklarar Andreas Karlsson och Oscar Nilsson. Mycket för att vi ska få samma förutsättningar alla anställda. Vi känner att Saab och Combitech är måna om att vi ska trivas på jobbet. Ett jobb som är vinklat mot personlig utveckling.

– När vi antogs till den här utbildningen på Combitech blev vi fast anställda som konsulter på Combitech och jobbade med uppdrag på Saabs affärsområde Dynamics, säger Oscar Nilsson och Andreas Karlsson. Kursen började i januari 2014 och i april 2016 var vi klara. Vi har valt att jobba på Saab, men det finns många valmöjligheter efter utbildningen.

Erfaren på kort tid

Erfarenhet på kortare tid är syftet med tvååriga utvecklingsprogrammet.

– Programmet syftar till att man ska bli mer erfaren på kortare tid, säger Oscar Nilsson och Andreas Karlsson. Att man ska växa som person. Kärnan i utbildningen är dialogseminarier som varit nio till antalet i tre olika block. I retorik, personligt ledarskap och effektiva möten. Bland annat fick man läsa in sig på en text skriven av någon som var mer erfaren. Sedan ska man applicera sina egna erfarenheter och skriva en egen text utifrån det.

Dialogseminarierna

– För min del är det dialogseminarierna som gett mest för min personliga utveckling, säger Andreas Karlsson. Jag är mekanikkonstruktör i botten och den här utbildningen nu har gett mig mer erfarenhet av arbetet. Vi har varit på samma ställe hela tiden och fått utbildning på det vi håller på med.

Ingenjörer i botten

Under de två åren på Combitech har 90 procent av tiden varit konsultuppdrag och tio procent utbildning som gett erfarenheter från båda världarna.

– Saab och Combitech ska se oss med ingenjörsutbildning i botten och att vi blir anställda från första dagen, förklarar Andreas Karlsson och Oscar Nilsson. Mycket för att vi ska få samma förutsättningar alla anställda. Vi känner att Saab och Combitech är måna om att vi ska trivas på jobbet. Ett jobb som är vinklat mot personlig utveckling.