2016-06-08 23:09

2016-06-08 23:12

Studentbal med feststämning

KARLSKOGA: Mycket folk när studenterna hade bal

Sol, värme, elegant klädda ungdomar, limousiner, häst och vagn, kamerablixtar, skumpa och sång och fullt med folk, Kan en bal bli så mycket bättre?

Insläpp på Kupolen var 19.00, men redan strax efter 18 började de första bilarna att åka runt i centrum med uppklädda studenter.

Bägge sidorna upp mot Kupolen var full med människor som ville fotografera, eller bara se ungdomarna.

Så kom ekipagen. Det var gamla raggarbilar, cabrioleter, stora limousiner och helt vanligt bilar. Utöver det kom fyra ungdomar i häst och vagn. Två hästar var spända framför en vagn och ett litet föl sprang bredvid. I sakta gemak gick hästarna fram mot den röda mattan. De fyra, elegant klädda ungdomarna radade upp sig och fotoblixtarna smattrade.

Högre upp i backen mot kupolen kom en äldre herre fram och spelade ”Den ljusnande framtid är vår.”

– Jag brukar vara med på skolavslutningarna och spela för ungdomarna. I dag har jag spelat för fyra par och sedan spelar jag en salut när de skålar uppe på terrassen, säger han och går vidare upp mot Kupolen.

De flesta paren fick stanna upp och bli fotograferade. Var det inte släkt så var det vänner.

På terrassen stod ett bord med Champagne, både med och utan alkohol. Det fylldes på med studenter och fler och fler samlades runt borden. Till slut utbringades en skål och balen kunde börja.

Insläpp på Kupolen var 19.00, men redan strax efter 18 började de första bilarna att åka runt i centrum med uppklädda studenter.

Bägge sidorna upp mot Kupolen var full med människor som ville fotografera, eller bara se ungdomarna.

Så kom ekipagen. Det var gamla raggarbilar, cabrioleter, stora limousiner och helt vanligt bilar. Utöver det kom fyra ungdomar i häst och vagn. Två hästar var spända framför en vagn och ett litet föl sprang bredvid. I sakta gemak gick hästarna fram mot den röda mattan. De fyra, elegant klädda ungdomarna radade upp sig och fotoblixtarna smattrade.

Högre upp i backen mot kupolen kom en äldre herre fram och spelade ”Den ljusnande framtid är vår.”

– Jag brukar vara med på skolavslutningarna och spela för ungdomarna. I dag har jag spelat för fyra par och sedan spelar jag en salut när de skålar uppe på terrassen, säger han och går vidare upp mot Kupolen.

De flesta paren fick stanna upp och bli fotograferade. Var det inte släkt så var det vänner.

På terrassen stod ett bord med Champagne, både med och utan alkohol. Det fylldes på med studenter och fler och fler samlades runt borden. Till slut utbringades en skål och balen kunde börja.

  • Anders Persson