2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Saab Dynamics når de bästa

KARLSKOGA: "Eleverna ansöker själva till Combitech och vi finns med och väljer ut de vi tror passar i företaget"

För Saabs affärsområde Dynamics är samarbetet med Combitech viktigt för att de ska klara den målsättning de har när det gäller personalrekrytering.
– Samarbetet är jätteviktigt då vi attraherar de bästa ingenjörerna vilket är vår målsättning, säger Anne-Marie Vösu på Saab Dynamics.

– Combitech har ett bra program för att snabbutbilda studenter och få dem att förstå vad som är viktigt för helheten i ett stort företag, säger Anne-Marie Vösu. Det här är ett bra sätt för oss att nå unga ingenjörer och det är en del i vårt arbete med rekrytering . Det ger både oss och de potentiella medarbetarna möjligheten att lära känna varandra innan en eventuell anställning. Samarbetet innebär också att Saab Dynamics får en ytterligare förstärkt profilering mot våra kunder och partners.

Väljer ut de som passar

Saab Dynamics ser väldigt positivt på samarbetat de haft och har med Combitech.

– I det här samarbetet med Combitech finns vi med och väljer ut de vi tror passar in i företaget, säger Anne-Marie Vösu.

– Combitech har ett bra program för att snabbutbilda studenter och få dem att förstå vad som är viktigt för helheten i ett stort företag, säger Anne-Marie Vösu. Det här är ett bra sätt för oss att nå unga ingenjörer och det är en del i vårt arbete med rekrytering . Det ger både oss och de potentiella medarbetarna möjligheten att lära känna varandra innan en eventuell anställning. Samarbetet innebär också att Saab Dynamics får en ytterligare förstärkt profilering mot våra kunder och partners.

Väljer ut de som passar

Saab Dynamics ser väldigt positivt på samarbetat de haft och har med Combitech.

– I det här samarbetet med Combitech finns vi med och väljer ut de vi tror passar in i företaget, säger Anne-Marie Vösu.