2016-06-08 16:53

2016-06-08 16:53

Ökad sysselsättning

KARLSKOGA: Ny prognos från Arbetsförmedlingen

På onsdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin prognos för arbetsmarknaden i Örebro län det närmaste året. Man räknar med hög efterfrågan på arbetskraft och ökad sysselsättning - men också ökad arbetslöshet.

– Vi har intervjuat cirka 500 företag i länet och det ser positivt ut. Antalet arbetstillfällen ser ut att öka, säger Maria Haglund som är chef för Arbetsförmedlingen i Karlskoga.

Hon pekar dock på en utmaning:

– Vi har arbetskraft, men de arbetssökandes kompetens matchar helt enkelt inte de krav som företagen har. För att klara framtiden behöver vi tänka annorlunda och tillvarata den kompetens vi har. Ett exempel på det lyftes fram under presentationen av prognosen. Region Örebro län visade hur de tänker klara framtidens utmaningar, säger Maria Haglund.

De områden som Arbetsförmedlingen tror kommer att efterfråga mest arbetskraft det närmaste året är vård och omsorg samt byggbranschen.

– Inom vård och omsorg är det brist på nästan alla yrkesgrupper. Det gäller till exempel läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och skötare, säger Maria Haglund.

I byggbranschen ser det lite bättre ut. Det är många som väljer att utbilda sig inom branschen, men det räcker ändå inte till eftersom det byggs väldigt mycket just nu.

Arbetsförmedlingen räknar alltså med att sysselsättningen kommer att öka under det närmaste året. 1400 fler personer beräknas ha sysselsättning 2016 och ytterligare 1300 nästa år. Bland de svenskfödda ligger arbetslösheten på runt 4,1 procent, vilket är den lägsta nivån på länge.

Men Arbetsförmedlingen räknar även med ökad arbetslöshet, främst bland utlandsfödda. Där ligger arbetslösheten på 26,6 procent.

– Det hänger ihop med förra höstens flyktingvåg. Många av dem som kom då kommer att få uppehållstillstånd, vilket kommer att leda till en tillfällig ökning av arbetslösheten. Det gäller att fånga den kompetens som de har, säger Maria Haglund.

– Vi har intervjuat cirka 500 företag i länet och det ser positivt ut. Antalet arbetstillfällen ser ut att öka, säger Maria Haglund som är chef för Arbetsförmedlingen i Karlskoga.

Hon pekar dock på en utmaning:

– Vi har arbetskraft, men de arbetssökandes kompetens matchar helt enkelt inte de krav som företagen har. För att klara framtiden behöver vi tänka annorlunda och tillvarata den kompetens vi har. Ett exempel på det lyftes fram under presentationen av prognosen. Region Örebro län visade hur de tänker klara framtidens utmaningar, säger Maria Haglund.

De områden som Arbetsförmedlingen tror kommer att efterfråga mest arbetskraft det närmaste året är vård och omsorg samt byggbranschen.

– Inom vård och omsorg är det brist på nästan alla yrkesgrupper. Det gäller till exempel läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och skötare, säger Maria Haglund.

I byggbranschen ser det lite bättre ut. Det är många som väljer att utbilda sig inom branschen, men det räcker ändå inte till eftersom det byggs väldigt mycket just nu.

Arbetsförmedlingen räknar alltså med att sysselsättningen kommer att öka under det närmaste året. 1400 fler personer beräknas ha sysselsättning 2016 och ytterligare 1300 nästa år. Bland de svenskfödda ligger arbetslösheten på runt 4,1 procent, vilket är den lägsta nivån på länge.

Men Arbetsförmedlingen räknar även med ökad arbetslöshet, främst bland utlandsfödda. Där ligger arbetslösheten på 26,6 procent.

– Det hänger ihop med förra höstens flyktingvåg. Många av dem som kom då kommer att få uppehållstillstånd, vilket kommer att leda till en tillfällig ökning av arbetslösheten. Det gäller att fånga den kompetens som de har, säger Maria Haglund.