2016-06-08 18:24

2016-06-08 18:24

Nya tjänster inrättas

DEGERFORS

Ytterligare en lärare i svenska som andraspråk, en tjänst som samordnare för nyanlända samt fem boendehandledare för ensamkommande flyktingbarn har nu kommunstyrelsen beviljat att inrätta.

I höstas inrättades 20 nya tjänster som boendehandledare, men det har visat sig att det inte räckte.

Lärartjänsten inrättas för att man ska klara att ha en mottagningsenhet på varje skola i tätorten.

Alla tjänsterna finansieras med det extra statsbidrag kommunerna fick som kompensation för det ökade flyktingmottagandet. Degerfors fick 11,4 miljoner kronor i migrationsuppgörelsen.

I höstas inrättades 20 nya tjänster som boendehandledare, men det har visat sig att det inte räckte.

Lärartjänsten inrättas för att man ska klara att ha en mottagningsenhet på varje skola i tätorten.

Alla tjänsterna finansieras med det extra statsbidrag kommunerna fick som kompensation för det ökade flyktingmottagandet. Degerfors fick 11,4 miljoner kronor i migrationsuppgörelsen.