2016-06-07 06:00

2016-06-07 06:00

Väntar på beslut från rätten

Övergångsstället på Degerforsvägen är numera en gångpassage, där alla trafikanter ska visa hänsyn. Vad gäller potthål och asfaltering ser det dock ut att dröja innan problemen kan åtgärdas ordentligt.

När det gäller Degerforsvägen påpekar Karlskoga kommuns trafikingenjör Agneta Köhler att det är Trafikverket som är väghållare. Hon ser dock allvarligt på att folk går över den hårt trafikerade vägen vid Storängen.

– När man byggde om den så var det just på grund av högt trafikflöde och höga hastigheter som övergångsställen togs bort. Är det så att folk går över där de inte ska så får vi titta på det och se om vi kan lösa det tillsammans.

Får gå över

I höjd med Konsum och Jysk finns dock en gångpassage, en sorts omärkt övergång, där det är meningen att bilister och gångtrafikanter ska visa hänsyn till varandra. Den ligger i anslutning till rondellen, där bilister ändå ska sänka hastigheten, vilket ska öka trafiksäkerheten.

Agneta Köhler berättar att järnvägsövergångarna har diskuterats men att beslutet blev att de inte skulle stängas.

– Men vi skulle nog kunna sätta upp skyltar för att varna att det faktiskt kommer tåg. Jag tar med mig de här synpunkterna och ser vad vi kan göra.

För att hålla vägarna i Karlskoga i gott skick har kommunen avsatt extra pengar för att till exempel laga potthål och måla. Asfalteringsupphandlingen har dock överklagats vilket gör att de arbeten som planerats för de större vägarna får vänta.

– Vi har pengar men överklagan gör att det dröjer. Men det är på gång. Detsamma gäller skymmande växtlighet, där är arbetet i full gång med brevutskick till fastighetsägare att klippa, säger Köhler.

Gatuchefen Peter Särnholm berättar att en del potthål har lagats, likaså har det gjorts några större asfalteringar som låg kvar från förra året.

– Det är det akuta som vi har gjort. I övrigt så avvaktar vi förvaltningsrättens beslut om upphandlingen.

Han hoppas att det kommer ett besked under sommaren. Oavsett vilken entreprenör som vinner upphandlingen så tar det tid för arbetet att komma i gång.

– Vi kanske får ett besked strax efter semestern. Men hur det än blir så är det i alla fall en månads beställningstid.

När det gäller Degerforsvägen påpekar Karlskoga kommuns trafikingenjör Agneta Köhler att det är Trafikverket som är väghållare. Hon ser dock allvarligt på att folk går över den hårt trafikerade vägen vid Storängen.

– När man byggde om den så var det just på grund av högt trafikflöde och höga hastigheter som övergångsställen togs bort. Är det så att folk går över där de inte ska så får vi titta på det och se om vi kan lösa det tillsammans.

Får gå över

I höjd med Konsum och Jysk finns dock en gångpassage, en sorts omärkt övergång, där det är meningen att bilister och gångtrafikanter ska visa hänsyn till varandra. Den ligger i anslutning till rondellen, där bilister ändå ska sänka hastigheten, vilket ska öka trafiksäkerheten.

Agneta Köhler berättar att järnvägsövergångarna har diskuterats men att beslutet blev att de inte skulle stängas.

– Men vi skulle nog kunna sätta upp skyltar för att varna att det faktiskt kommer tåg. Jag tar med mig de här synpunkterna och ser vad vi kan göra.

För att hålla vägarna i Karlskoga i gott skick har kommunen avsatt extra pengar för att till exempel laga potthål och måla. Asfalteringsupphandlingen har dock överklagats vilket gör att de arbeten som planerats för de större vägarna får vänta.

– Vi har pengar men överklagan gör att det dröjer. Men det är på gång. Detsamma gäller skymmande växtlighet, där är arbetet i full gång med brevutskick till fastighetsägare att klippa, säger Köhler.

Gatuchefen Peter Särnholm berättar att en del potthål har lagats, likaså har det gjorts några större asfalteringar som låg kvar från förra året.

– Det är det akuta som vi har gjort. I övrigt så avvaktar vi förvaltningsrättens beslut om upphandlingen.

Han hoppas att det kommer ett besked under sommaren. Oavsett vilken entreprenör som vinner upphandlingen så tar det tid för arbetet att komma i gång.

– Vi kanske får ett besked strax efter semestern. Men hur det än blir så är det i alla fall en månads beställningstid.