2016-06-07 06:00

2016-06-07 06:00

Trasiga vägar ställer till problem

TRAFIK: Klagar på potthål, smala vägar och otydliga vägmarkeringar

Bristande underhåll och undermåliga vägmarkeringar ställer till det för ambulansen, räddningstjänsten och polisen.
– Man blir ju mörkrädd när man kör på vissa vägar, säger ambulanschefen Börje Chemnitz.

De har lite olika åsikter om vilka problemen är men från alla tre håll: ambulansen, räddningstjänsten och polisen, så är budskapet tydligt - trafiksituationen i Karlskoga kan förbättras.

För ambulansen är framför allt potthål ett stort problem. Bilarna tar stryk och de måste hålla nere hastigheten.

– Har vi en patient i bilen så kör vi mjukt och lugnt. Men är det någon som har en fraktur till exempel så kan det nog göra ont om man kör över hål och gropar, säger Börje Chemnitz, ambulanschef på Karlskoga lasarett.

Polisassistenten Peter Kung håller med om att vägunderhållet är eftersatt, särskilt när det gäller markeringar och skyltar. Trots att övergångsstället över Degerforsvägen, mellan Konsum och Jysk, har tagits bort är det många som går över där utan att se sig för.

– Och cykelvägen längs med Värmlandsvägen, mot centrum. När den byter sida vid busstationen så finns det ingen tydlig markering och inte heller sen på trottoaren. Flera handlare har påtalat att det känns osäkert när man går ut ur lokalen.

Han påtalar också att det är skymd sikt vid flera gång- och cykelbanor, så som vid utfarten från polishuset. Dessutom är det många, främst ungdomar, som ofta genar över järnvägen.

– Jag vet inte om det är för att de inte vet eller om de skiter i att det faktiskt går tåg där ibland.

Vidare anser Kung att vägen mellan Karlskoga och Degerfors har blivit mer svårframkomlig efter att den nya cykelbanan byggts.

– Det försvårar ju utryckningskörning. Det blir farligare när de andra bilarna inte kan gå ut i väggrenen.

Där är dock Chemnitz av en helt annan uppfattning och ser på den ökade säkerheten för fotgängare och cyklister.

För räddningstjänstens stora fordon är dock potthålen inte ett så stort problem. Vad gäller Degerforsvägen tycker räddningschefen Peter Backaman att det är för tidigt att säga hur avsmalningen kommer att påverka utryckningar.

– Än har vi inte märkt något. Men det är klart att om det skulle bli en olycka där så kan det bli svårare att komma fram.

Däremot så finns det områden i Karlskoga som är mer olycksdrabbade än andra. Statistiken för året hittills visar att flest olyckor skett på E18.

– Framförallt är det Stora rondellen som är överrepresenterad. Det är många bilar som kommer från olika håll och förarna är inte uppmärksamma när de kör in. Sen sker det också många olyckor i Ekebykorset.

De har lite olika åsikter om vilka problemen är men från alla tre håll: ambulansen, räddningstjänsten och polisen, så är budskapet tydligt - trafiksituationen i Karlskoga kan förbättras.

För ambulansen är framför allt potthål ett stort problem. Bilarna tar stryk och de måste hålla nere hastigheten.

– Har vi en patient i bilen så kör vi mjukt och lugnt. Men är det någon som har en fraktur till exempel så kan det nog göra ont om man kör över hål och gropar, säger Börje Chemnitz, ambulanschef på Karlskoga lasarett.

Polisassistenten Peter Kung håller med om att vägunderhållet är eftersatt, särskilt när det gäller markeringar och skyltar. Trots att övergångsstället över Degerforsvägen, mellan Konsum och Jysk, har tagits bort är det många som går över där utan att se sig för.

– Och cykelvägen längs med Värmlandsvägen, mot centrum. När den byter sida vid busstationen så finns det ingen tydlig markering och inte heller sen på trottoaren. Flera handlare har påtalat att det känns osäkert när man går ut ur lokalen.

Han påtalar också att det är skymd sikt vid flera gång- och cykelbanor, så som vid utfarten från polishuset. Dessutom är det många, främst ungdomar, som ofta genar över järnvägen.

– Jag vet inte om det är för att de inte vet eller om de skiter i att det faktiskt går tåg där ibland.

Vidare anser Kung att vägen mellan Karlskoga och Degerfors har blivit mer svårframkomlig efter att den nya cykelbanan byggts.

– Det försvårar ju utryckningskörning. Det blir farligare när de andra bilarna inte kan gå ut i väggrenen.

Där är dock Chemnitz av en helt annan uppfattning och ser på den ökade säkerheten för fotgängare och cyklister.

För räddningstjänstens stora fordon är dock potthålen inte ett så stort problem. Vad gäller Degerforsvägen tycker räddningschefen Peter Backaman att det är för tidigt att säga hur avsmalningen kommer att påverka utryckningar.

– Än har vi inte märkt något. Men det är klart att om det skulle bli en olycka där så kan det bli svårare att komma fram.

Däremot så finns det områden i Karlskoga som är mer olycksdrabbade än andra. Statistiken för året hittills visar att flest olyckor skett på E18.

– Framförallt är det Stora rondellen som är överrepresenterad. Det är många bilar som kommer från olika håll och förarna är inte uppmärksamma när de kör in. Sen sker det också många olyckor i Ekebykorset.