2016-06-07 14:53

2016-06-07 14:53

Tar "hem" ensamkommande

KARLSKOGA/VISBY: 17-åring tvingas flytta från Gotland till okänt Karlskoga ett år innan han blir myndig

När IVO dömer ut ett elevhem utanför Visby som boende för ensamkommande flyktingbarn passar Karlskoga kommun på att flytta en 17-årig pojke till Karlskoga, mot hans uttryckliga vilja.

Det har förekommit flera fall där ensamkommande som rotat sig på en plats tvingas flytta till den kommun som Migrationsverket ursprungligen tilldelade dem trots att de inte har någon anknytning dit. Nu händer det även i Karlskoga.

Det är en 17-årig pojke som spenderat det halvår han varit i Sverige på Gotland. Pojkens gode man är kritisk till flytten till Karlskoga och menar att det finns plats hos en familj på Gotland där han kan vara kvar i den miljö han lärt känna. Det är också bara ett år kvar innan han blir myndig.

Av de 133 ensamkommande barn som tagits emot av Karlskoga bor ungefär hälften utanför Poetens regi.

– Vi har öppnat ytterligare ett HVB-hem på Baggängen med 20 platser. Hit ska vi i första hand flytta hem de som vi har placerade utanför Karlskoga eller i tillfälliga jourhem i Karlskoga, berättar Håkan Stenholm på Socialförvaltningen.

Stenholm menar att det inte handlar om pengar, ersättningen från Migrationsverket täcker i de flesta fall kostnaden för boenden i andra kommuner.

– I första hand handlar det om kvalitet. Vi har ansvar att följa de ensamkommande och för att jobba med deras integration behöver vi ha en närhet till dem, säger Stenholm.

Socialnämnden i Karlskoga har beslutat att alla ensamkommande på sikt ska få plats i hemkommunen.

Kumla kommun har nyligen fått rätt i kammarrätten för en liknande åtgärd.

Det har förekommit flera fall där ensamkommande som rotat sig på en plats tvingas flytta till den kommun som Migrationsverket ursprungligen tilldelade dem trots att de inte har någon anknytning dit. Nu händer det även i Karlskoga.

Det är en 17-årig pojke som spenderat det halvår han varit i Sverige på Gotland. Pojkens gode man är kritisk till flytten till Karlskoga och menar att det finns plats hos en familj på Gotland där han kan vara kvar i den miljö han lärt känna. Det är också bara ett år kvar innan han blir myndig.

Av de 133 ensamkommande barn som tagits emot av Karlskoga bor ungefär hälften utanför Poetens regi.

– Vi har öppnat ytterligare ett HVB-hem på Baggängen med 20 platser. Hit ska vi i första hand flytta hem de som vi har placerade utanför Karlskoga eller i tillfälliga jourhem i Karlskoga, berättar Håkan Stenholm på Socialförvaltningen.

Stenholm menar att det inte handlar om pengar, ersättningen från Migrationsverket täcker i de flesta fall kostnaden för boenden i andra kommuner.

– I första hand handlar det om kvalitet. Vi har ansvar att följa de ensamkommande och för att jobba med deras integration behöver vi ha en närhet till dem, säger Stenholm.

Socialnämnden i Karlskoga har beslutat att alla ensamkommande på sikt ska få plats i hemkommunen.

Kumla kommun har nyligen fått rätt i kammarrätten för en liknande åtgärd.