2016-06-07 06:00

2016-06-07 06:33

Graffiti-konst förstördes

KARLSKOGA: Kan bli möjlighet till graffiti på flera platser

Graffitiplanken som förr ett par år sedan satt uppe vid Gråbo togs ner då bygglov saknades och har nu blivit förstörda. Ett nytt ställe att måla på kan dock vara på gång.

I samband med evenemanget Formstråket som hölls för ett par år sedan vid Gråbo och Bofors station sattes det upp tavlor för graffitimålning. De satt uppe mellan maj och oktober då det krävdes bygglov för att ha dem placerade där hela året. Nu är graffitimålningarna förstörda.

– Vi fick inte ha graffitimålningarna uppsatta permanent och innan vi hann ta ner dem var det en lastbil som körde på dem, säger Marie Johansson Gadde. Ändå hade vi flyttat undan dem, men den som körde på dem kanske trodde att det var graffiti som inte var legalt och brydde sig inte.

Rusta upp

– Nu ser jag framför mig att det blir en genomtänkt upprustning av området från Björkborn och ner till skatetparken, säger Marie Johansson Gadde. Vi märkte från början när vi hade Formstråket att det var lite småbus i området och då tyckte vi att det bättre att ha något för ungdomarna och satte upp graffititavlor.

Siv Björck Kjellgren är ordförande i kultur- och föreningsnämnden och håller med om att lagliga ställen för graffiti är bra.

– Kultur- och föreningsnämnden har haft samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen om att försöka göra något åt hela det här området, säger Siv Björck Kjellgren. Det finns funderingar på graffititavlor vid Näset och även om inget beslut är taget, så hoppas jag att det blir något. Det är bättre än att det målas där det inte ska målas.

I samband med evenemanget Formstråket som hölls för ett par år sedan vid Gråbo och Bofors station sattes det upp tavlor för graffitimålning. De satt uppe mellan maj och oktober då det krävdes bygglov för att ha dem placerade där hela året. Nu är graffitimålningarna förstörda.

– Vi fick inte ha graffitimålningarna uppsatta permanent och innan vi hann ta ner dem var det en lastbil som körde på dem, säger Marie Johansson Gadde. Ändå hade vi flyttat undan dem, men den som körde på dem kanske trodde att det var graffiti som inte var legalt och brydde sig inte.

Rusta upp

– Nu ser jag framför mig att det blir en genomtänkt upprustning av området från Björkborn och ner till skatetparken, säger Marie Johansson Gadde. Vi märkte från början när vi hade Formstråket att det var lite småbus i området och då tyckte vi att det bättre att ha något för ungdomarna och satte upp graffititavlor.

Siv Björck Kjellgren är ordförande i kultur- och föreningsnämnden och håller med om att lagliga ställen för graffiti är bra.

– Kultur- och föreningsnämnden har haft samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen om att försöka göra något åt hela det här området, säger Siv Björck Kjellgren. Det finns funderingar på graffititavlor vid Näset och även om inget beslut är taget, så hoppas jag att det blir något. Det är bättre än att det målas där det inte ska målas.