2016-06-06 21:05

2016-06-06 21:11

Sverige firades med solen och flaggan i topp

NATIONALDAGEN: Traditionsenligt firande på Berget och Karlskoga hembygdsgård

Sveriges nationaldag. Dagen bjöd på strålande sol för alla glada firare och uppmärksammades traditionsenligt på både hembygdsgården i Aggerud och på Berget.

I Degerfors inleddes firandet med den sedvanliga marschen från Medborgarplatsen till Kulturcentrum Berget. Degerfors musikkår och Letälvsgillet ledde tåget och många glada firare anslöt på vägen.

På Berget välkomnades alla av kulturchefen Sofia Luthman och sedan tog musikkåren över med Värmlandsvisan. Letälvsgillet bjöd bland annat på en schottis från Idre och Aulis Syväjärvi, samordnare för det finska förvaltningsområdet, höll tal. Bland annat tog hon upp de värden som sägs vara de som bäst beskriver Sverige, nämligen öppenhet, äkthet, omtänksamhet och nytänkande.

Vals och basdunk

Sif Eklund, ordförande i Karlskoga Bergslags hembygdsförening, välkomnade alla som kom till hembygdsgården i Aggerud. Firandet bjöd bland annat på en vals från Bygdegillet, sång och musik från The Simple Souls, Jennifer Eriksson och Åke Noreen, Karlskoga kammarkör och Bofors musikkår.

Dansuppvisningarna som Loud Dance Company bjöd på gav firandet några mer moderna inslag, med musik från Savage och Iggy Azalea.

Dessutom delade Karlskoga Nobel Rotaryklubb stipendier till ungdomar mellan 16 och 25 år som utmärkt sig i ämnesområdena samhällsvetenskap och kultur, naturvetenskap och teknik samt idrott och fritidsverksamheter. I år var det Linnéa Olsson, Lovisa Ekeroot och John Eriksson som prisades.

I Degerfors inleddes firandet med den sedvanliga marschen från Medborgarplatsen till Kulturcentrum Berget. Degerfors musikkår och Letälvsgillet ledde tåget och många glada firare anslöt på vägen.

På Berget välkomnades alla av kulturchefen Sofia Luthman och sedan tog musikkåren över med Värmlandsvisan. Letälvsgillet bjöd bland annat på en schottis från Idre och Aulis Syväjärvi, samordnare för det finska förvaltningsområdet, höll tal. Bland annat tog hon upp de värden som sägs vara de som bäst beskriver Sverige, nämligen öppenhet, äkthet, omtänksamhet och nytänkande.

Vals och basdunk

Sif Eklund, ordförande i Karlskoga Bergslags hembygdsförening, välkomnade alla som kom till hembygdsgården i Aggerud. Firandet bjöd bland annat på en vals från Bygdegillet, sång och musik från The Simple Souls, Jennifer Eriksson och Åke Noreen, Karlskoga kammarkör och Bofors musikkår.

Dansuppvisningarna som Loud Dance Company bjöd på gav firandet några mer moderna inslag, med musik från Savage och Iggy Azalea.

Dessutom delade Karlskoga Nobel Rotaryklubb stipendier till ungdomar mellan 16 och 25 år som utmärkt sig i ämnesområdena samhällsvetenskap och kultur, naturvetenskap och teknik samt idrott och fritidsverksamheter. I år var det Linnéa Olsson, Lovisa Ekeroot och John Eriksson som prisades.