2016-05-25 06:00

2016-05-25 06:00

Åsikter om trafikplaner

DEGERFORS: Vill satsa västerut, likställa taxor samt inför nolltaxa

Degerfors kommun pekar på ett antal saker i förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram för de kommande tio åren. Inte minst har de en del att önska vad gäller tågtrafik västerut.

Den föreslagna tågsatsningen mellan Karlstad och Örebro och Karlstad och Oslo gick, som bekant, om intet den här gången. Men i sitt remissyttrande kring föreslaget regionalt trafikförsörjningsprogram pekar Degerfors på just vikten av en sådan satsning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nyligen remissen, som ska vara besvarad sista maj men som man i Degerfors begärt förlängning på till dess kommunstyrelsen sagt sitt den 7 juni.

Bör satsa nu

Kommunens kollektivtrafikansvarige, Sören Hedberg, har utformat förslag till svar, som arbetsutskottet nu ställt sig bakom.

Överhuvudtaget anser Degerfors kommun att programmets ambitioner med tågtrafik västerut är alldeles för låga, med undantag för en framtida Nobelbana.

– Från Region Örebro är det utan tvekan övervägande fokus österut mot Mälardalen och Stockholm. Det som lyfts upp västerut är Nobelbanan. Vi har aldrig emotsatt oss snabba förbindelser mellan Oslo och Stockholm, bara det att Nobelbanan ligger 30 år framåt i tiden, vilket är oerhört långt, säger Hedberg och fortsätter:

– Vi har problem idag med Värmlandsbanan och fler banor med enorm överkapacitet, vi måste redan nu få investeringar som höjer kapaciteten på Värmlandsbanan, som är en av de mest utnyttjade bandelarna i Sverige.

Taxor

Kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V nämner också att man anser att stadstrafik ska finansieras av respektive kommun. Han nämner hur man överväger att ta ut avgift av kommersiella bolag som använder resecentra, bland annat stationen i Degerfors.

Även principerna för prissystemen i stads- kontra landsortstrafik är något man från Degerfors trycker på, då man anser att den ska likställas.

Nolltaxa

Nolltaxa vill man också satsa på.

– Alla var med på det nu och vi säger att vi kan börja i en del av länet med att införa nolltaxa och att vi här i västra delen kan börja, säger Halvarsson.

Merkoll kommer utveckla närtrafiken i höst. På frågan om man får det som utlovats, svarar Hedberg:

– Vi har fortfarande inte fått slutgiltiga linjedragningar och tidtabeller men i fortlöpande information verkar det som det ursprungliga förslaget med turtäthet och linjer ligger kvar. Sen är det en komplikation att en del av skolskjutsupphandlingarna överklagats.

Vad gäller skolskjutsar så föreslår Hedberg att det på två mindre linjer, Åtorp-Fågelåsen och Lämås-Åtorp under skolloven införs anropstrafik så att där fungerar för arbetspendlare även då skolorna är stängda.

Den föreslagna tågsatsningen mellan Karlstad och Örebro och Karlstad och Oslo gick, som bekant, om intet den här gången. Men i sitt remissyttrande kring föreslaget regionalt trafikförsörjningsprogram pekar Degerfors på just vikten av en sådan satsning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nyligen remissen, som ska vara besvarad sista maj men som man i Degerfors begärt förlängning på till dess kommunstyrelsen sagt sitt den 7 juni.

Bör satsa nu

Kommunens kollektivtrafikansvarige, Sören Hedberg, har utformat förslag till svar, som arbetsutskottet nu ställt sig bakom.

Överhuvudtaget anser Degerfors kommun att programmets ambitioner med tågtrafik västerut är alldeles för låga, med undantag för en framtida Nobelbana.

– Från Region Örebro är det utan tvekan övervägande fokus österut mot Mälardalen och Stockholm. Det som lyfts upp västerut är Nobelbanan. Vi har aldrig emotsatt oss snabba förbindelser mellan Oslo och Stockholm, bara det att Nobelbanan ligger 30 år framåt i tiden, vilket är oerhört långt, säger Hedberg och fortsätter:

– Vi har problem idag med Värmlandsbanan och fler banor med enorm överkapacitet, vi måste redan nu få investeringar som höjer kapaciteten på Värmlandsbanan, som är en av de mest utnyttjade bandelarna i Sverige.

Taxor

Kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V nämner också att man anser att stadstrafik ska finansieras av respektive kommun. Han nämner hur man överväger att ta ut avgift av kommersiella bolag som använder resecentra, bland annat stationen i Degerfors.

Även principerna för prissystemen i stads- kontra landsortstrafik är något man från Degerfors trycker på, då man anser att den ska likställas.

Nolltaxa

Nolltaxa vill man också satsa på.

– Alla var med på det nu och vi säger att vi kan börja i en del av länet med att införa nolltaxa och att vi här i västra delen kan börja, säger Halvarsson.

Merkoll kommer utveckla närtrafiken i höst. På frågan om man får det som utlovats, svarar Hedberg:

– Vi har fortfarande inte fått slutgiltiga linjedragningar och tidtabeller men i fortlöpande information verkar det som det ursprungliga förslaget med turtäthet och linjer ligger kvar. Sen är det en komplikation att en del av skolskjutsupphandlingarna överklagats.

Vad gäller skolskjutsar så föreslår Hedberg att det på två mindre linjer, Åtorp-Fågelåsen och Lämås-Åtorp under skolloven införs anropstrafik så att där fungerar för arbetspendlare även då skolorna är stängda.