2016-05-24 18:13

2016-05-24 18:13

Samlar allt för familjen på en plats

SAMARBETE: Kommunens och regionens gemensamma Familjecentral i Karlskoga invigdes

På tisdagen invigdes den nya Familjecentralen i Karlskoga, ett samarbete mellan Region Örebro län och Karlskoga kommun som samlar funktioner för hälsovård och familjeliv på samma plats.

Familjecentralen på Bregårdsgatan 1C öppnar för allmänheten måndag 30 maj men på tisdagens samlades personal, chefer och politiker för en lite högtidligare invigning och rundvandring i de nyrenoverade lokalerna.

I Familjecentralen samlas barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppna förskolan och Satelliten.

Det här innebär att vårdcentralerna i Karlskoga samlar all barn- och mödravård till Familjecentralen. Kvinnor som ska träffa barnmorska för exempelvis cytologprov och preventivmedel kommer också att hänvisas till Familjecentralen.

För öppna förskolan innebär flytten till Familjecentralen ökade öppettider men också möjlighet till riktade gruppaktiviteter. Satelliten arbetar med förebyggande social rådgivning kring barn och ungdomar.

Lena Adolfsson, områdeschef för närsjukvården, höll i invigningsceremonin medan regionrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och kommunalrådet Sven-Olov Axelsson hjälptes åt att klippa bandet.

– Den nya familjecentralen blir en viktig mötesplats för föräldrar och barn i Karlskoga och också en viktig arena i vårt gemensamma arbete med att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, säger Forsberg-Fransson.

Familjecentralen har öppet hus för allmänheten några timmar på eftermiddagen onsdag 25 maj.

Familjecentralen på Bregårdsgatan 1C öppnar för allmänheten måndag 30 maj men på tisdagens samlades personal, chefer och politiker för en lite högtidligare invigning och rundvandring i de nyrenoverade lokalerna.

I Familjecentralen samlas barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppna förskolan och Satelliten.

Det här innebär att vårdcentralerna i Karlskoga samlar all barn- och mödravård till Familjecentralen. Kvinnor som ska träffa barnmorska för exempelvis cytologprov och preventivmedel kommer också att hänvisas till Familjecentralen.

För öppna förskolan innebär flytten till Familjecentralen ökade öppettider men också möjlighet till riktade gruppaktiviteter. Satelliten arbetar med förebyggande social rådgivning kring barn och ungdomar.

Lena Adolfsson, områdeschef för närsjukvården, höll i invigningsceremonin medan regionrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och kommunalrådet Sven-Olov Axelsson hjälptes åt att klippa bandet.

– Den nya familjecentralen blir en viktig mötesplats för föräldrar och barn i Karlskoga och också en viktig arena i vårt gemensamma arbete med att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, säger Forsberg-Fransson.

Familjecentralen har öppet hus för allmänheten några timmar på eftermiddagen onsdag 25 maj.