2016-05-24 21:00

2016-05-24 21:13

Lek och stoj i Ekmansdalen

KARLSKOGA: Vill slå ett slag för dagmammorna som minskar i antal

Finklädda och glada samlades kommunens 16 dagbarnvårdare för att fira familjedaghemmens dag. Firandet började med sång och dans på torget och fortsatte med fika och aktiviteter i Ekmansdalen. Dagbarnvårdare, eller dagmammor som man sa förr börjar bli ett bristyrke.

Här var det katter, möss, tigrar och några änglar. Ett femtiotal barn och deras dagbarnvårdare vår på väg ner till Ekmansdalen för att fira Familjedaghemmens dag.

Först var det träff på Alfred Nobels torg där barnen sjöng och sedan gick alla ner till dalen där det blev fika och lekar.

Lek och fika

– Det vi ska göra här i dag med alla barnen som är hos de traditionella dagmammorna är att de ska få leka, gå en tipspromenad och så lite fika med bullar och juice, säger en av dagbarnvårdarna, eller som Kristina Axenhag själv säger, dagmammorna.

Hon tycker att det genom åren har minskat väldigt med dagmammor i Karlskoga.

– Därför vill vi göra det här för att synas. Vi har gått från våra olika lokaler och barnen har sjungit efter vägen.

Vad som gjort att yrket minskat, kunde hon inte svara på, men hon är nöjd med att kommunen nyanställer en ny dagbarnvårdare i augusti.

– Det tycker vi är jättepositivt och vi hoppas att det ska fortsätta. Att andra tar vid när några går i pension. Jag hoppas att kommunen förstår att vi är viktiga, säger Kristina Axenhag som dagen till ära är utklädd till tiger.

Här var det katter, möss, tigrar och några änglar. Ett femtiotal barn och deras dagbarnvårdare vår på väg ner till Ekmansdalen för att fira Familjedaghemmens dag.

Först var det träff på Alfred Nobels torg där barnen sjöng och sedan gick alla ner till dalen där det blev fika och lekar.

Lek och fika

– Det vi ska göra här i dag med alla barnen som är hos de traditionella dagmammorna är att de ska få leka, gå en tipspromenad och så lite fika med bullar och juice, säger en av dagbarnvårdarna, eller som Kristina Axenhag själv säger, dagmammorna.

Hon tycker att det genom åren har minskat väldigt med dagmammor i Karlskoga.

– Därför vill vi göra det här för att synas. Vi har gått från våra olika lokaler och barnen har sjungit efter vägen.

Vad som gjort att yrket minskat, kunde hon inte svara på, men hon är nöjd med att kommunen nyanställer en ny dagbarnvårdare i augusti.

– Det tycker vi är jättepositivt och vi hoppas att det ska fortsätta. Att andra tar vid när några går i pension. Jag hoppas att kommunen förstår att vi är viktiga, säger Kristina Axenhag som dagen till ära är utklädd till tiger.

  • Anders Persson