2016-05-24 18:49

2016-05-24 18:49

För dyrt med gratis parkering i centrum

CENTRUM: Fastighetsägarna vill inte vara med om de inte kan räkna hem kostnaden

Det ser inte ut att bli gratis parkering i Karlskoga centrum. Fastighetsägarna vill inte vara med och betala för gratisparkering eftersom de inte kan räkna hem kostnaden på marknadsmässiga villkor.

Frågan om parkering i Karlskoga centrum är en långkörare. De senaste åren har huvudspåret varit avgiftsfri parkering med p-skiva men nu visar en utredning att det är svårt att få ekonomin att gå ihop.

Även om parkeringen blir gratis måste någon betala för underhåll av parkeringsplatserna och för kontroll att ingen parkerar för länge. Utgångspunkten har varit att kommunen inte får subventionera hela den kostnaden, eftersom butikerna utanför centrum själva får bekosta sina parkeringsplatser.

Inte intresserade

I den utredning som nu är klar konstateras att handeln i centrum skulle öka med gratis parkering och intäkterna för butikerna höjas med uppskattningsvis en miljon kronor per år. Kostnaden för att driva gratis parkering beräknas till två miljoner kronor per år, nästan lika mycket som det kostar i dag med betalning.

Nu har fyra fastighetsägare, varav tre är de största i centrum, meddelat att de inte längre är intresserade.

Håller inte

Tanken att fastighetsägarna skulle kunna ta ut kostnaden för gratisparkeringar på höjda lokalhyror håller inte om den blir högre än butikernas intäktsökning.

Tillgänglighet

Nu föreslår kommunens samhällsplaneringschef Bosse Björk att parkeringen i centrum även fortsättningsvis ska vara avgiftsbelagd.

I stället bör man bygga om de parkeringar som finns för att skapa fler platser och förenkla för bilisterna. Utredningen visar att tillgängligheten på parkeringsplatser kan påverka centrumhandeln lika mycket som avgiften.

Det här innebär även att Parkeringsaktiebolaget Råkan får en ny roll.

Kommunen äger Råkan tillsammans med Kulans fastighetsägare och bolaget har hand om parkeringarna öster om Kulan och takparkeringen.

Samordnare

Tidigare har man talat om att avveckla Råkan när gratisparkering införs men nu kan bolaget i stället bli samordnare för all parkering i centrum.

Det mest akuta problemet att lösa är att byta ut parkeringsautomaterna så att de klarar moderna betalningsmedel som kort och sms liksom nya mynt och efterbetalning.

De flesta av de nuvarande automaterna klarar bara att ta emot mynt.

I förslaget till ny inriktning i parkeringsfrågan ingår också en effektivisering av parkeringsytorna.

Fler p-platser

Det behövs fler platser, enklare sökvägar, snabbare omsättning på de bästa platserna samt, som i dag, ett antal avgiftsfria angöringsplatser med kort parkeringstid.

Förslaget till ny inriktning för parkering i centrum tas upp i kommunstyrelsen kommande tisdag.

Om förslaget går igenom utan ändringar innebär det att samhällsbyggnadsnämnden omgående ska byta ut parkeringsautomaterna och senast i oktober i år ha färdiga förslag för effektivare parkering och Råkans framtid.

Frågan om parkering i Karlskoga centrum är en långkörare. De senaste åren har huvudspåret varit avgiftsfri parkering med p-skiva men nu visar en utredning att det är svårt att få ekonomin att gå ihop.

Även om parkeringen blir gratis måste någon betala för underhåll av parkeringsplatserna och för kontroll att ingen parkerar för länge. Utgångspunkten har varit att kommunen inte får subventionera hela den kostnaden, eftersom butikerna utanför centrum själva får bekosta sina parkeringsplatser.

Inte intresserade

I den utredning som nu är klar konstateras att handeln i centrum skulle öka med gratis parkering och intäkterna för butikerna höjas med uppskattningsvis en miljon kronor per år. Kostnaden för att driva gratis parkering beräknas till två miljoner kronor per år, nästan lika mycket som det kostar i dag med betalning.

Nu har fyra fastighetsägare, varav tre är de största i centrum, meddelat att de inte längre är intresserade.

Håller inte

Tanken att fastighetsägarna skulle kunna ta ut kostnaden för gratisparkeringar på höjda lokalhyror håller inte om den blir högre än butikernas intäktsökning.

Tillgänglighet

Nu föreslår kommunens samhällsplaneringschef Bosse Björk att parkeringen i centrum även fortsättningsvis ska vara avgiftsbelagd.

I stället bör man bygga om de parkeringar som finns för att skapa fler platser och förenkla för bilisterna. Utredningen visar att tillgängligheten på parkeringsplatser kan påverka centrumhandeln lika mycket som avgiften.

Det här innebär även att Parkeringsaktiebolaget Råkan får en ny roll.

Kommunen äger Råkan tillsammans med Kulans fastighetsägare och bolaget har hand om parkeringarna öster om Kulan och takparkeringen.

Samordnare

Tidigare har man talat om att avveckla Råkan när gratisparkering införs men nu kan bolaget i stället bli samordnare för all parkering i centrum.

Det mest akuta problemet att lösa är att byta ut parkeringsautomaterna så att de klarar moderna betalningsmedel som kort och sms liksom nya mynt och efterbetalning.

De flesta av de nuvarande automaterna klarar bara att ta emot mynt.

I förslaget till ny inriktning i parkeringsfrågan ingår också en effektivisering av parkeringsytorna.

Fler p-platser

Det behövs fler platser, enklare sökvägar, snabbare omsättning på de bästa platserna samt, som i dag, ett antal avgiftsfria angöringsplatser med kort parkeringstid.

Förslaget till ny inriktning för parkering i centrum tas upp i kommunstyrelsen kommande tisdag.

Om förslaget går igenom utan ändringar innebär det att samhällsbyggnadsnämnden omgående ska byta ut parkeringsautomaterna och senast i oktober i år ha färdiga förslag för effektivare parkering och Råkans framtid.